AIRI vecākiem apmācība

Miljons audžuvecāku visā pasaulē veiksmīgi izmanto AIRIvecākiem apmācībās gūtās zināšanas.

Katrs bērns ir pelnījis iespēju uzaugt mīlošā ģimenē, tomēr reizēm ar mīlestību vien nepietiek. Uzskatām, ka kvalitatīvu aprūpi bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošināt var tikai zinoši un prasmīgi audžuvecāki, tāpēc piedāvājam visiem, kas apsver iespēju, gatavojas vai jau ir uzņēmušies tik svarīgo atbildību audzināt pieņemtu bērnu, apgūt starptautiski atzītu un uz pētījumiem balstītu apmācību programmu aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem AIRIvecākiem.

Tu iegūsi: 

  • Bezmaksas iepazīšanās nodarbību.
  • Dalību pārbaudītā, zinātniski pamatotā un uz pierādījumiem balstītā apmācību  programmā pēc kuras tiek sagatavoti audžuvecāki ASV, Kanādā un nu jau 19 Eiropas valstīs. 
  • Zināšanas par to, kas jāņem vērā, audzinot pieņemtu bērnu, un iespēju izvērtēt savu atbilstību audžuvecāka lomai. 
  • Dalību interaktīvā mācību procesā, kuru veido lekcijas, asociatīvie uzdevumi un lomu spēles, videomateriālu analīze, diskusijas, grupu un individuālie darbi. 
  • Izpratni par pieņemta bērna bērna uzvedību un faktoriem, kas to ietekmē, un praktiskus padomus, kā rīkoties krīzes situācijās.
  • Izpratni par bioloģiskās ģimenes nozīmi bērna dzīvē un to, kā runāt ar bērnu par viņa bioloģisko ģimeni. 
  • Zināšanas par to, kā ģimene var sekmēt bērna pašapziņas veidošanos. 
  • Izpratni par bērna vajadzībām, uztveri un izjūtām kā arī iespēju izzināt sevi. 
  • Iespēju satikt citus audžuvecākus un saņemt atbalstu, dalīties ar pieredzi.

 

Apmācību dalībnieki augstu novērtējuši ne tikai iegūtās praktiski pielietojamās zināšanas un izpratni par to, kas notiek ar pieņemtajiem bērniem, bet arī to, ka guvuši lielāku pārliecību par sevi un pieņemtajiem lēmumiem.

 

Apmācību norises laiks un vieta: Apmācības notiks no aprīļa līdz jūnijam Rīgā, Zemitāna laukumā 5, SOS BCA telpās. Bezmaksas iepazīšanās nodarbība 4. aprīlī plkst. 18.00.

Apmācību ilgums ir 27 akadēmiskās stundas, kas sadalītas 9 apmācību dienās pa 3 stundām katrā. Apmācības plānotas otrdienu vakaros no 18.00 līdz 21.00.

Apmācību maksa 95 EUR, samaksā iekļauti apmācību materiāli, tai skaitā rokasgrāmata katram dalībniekam, un kafijas pauzes. Pārim apmācību maksa ar atlaidi jeb 175 EUR kopā. Samaksa ar pārskaitījumu SOS Bērnu ciematu asociācijai. 

Apmācības vadīs psiholoģe Dace Beināre un adoptētāja Dace Dzedone. Apmācību vadītāji ir speciāli apmācīti darbam ar šo programmu un strādā pārī.

Apmācību grupas dalībnieku skaits – līdz 16 dalībniekiem. Apmācības tiks organizētas, ja pieteiksies vismaz 10 dalībnieki. 

 

Pieteikšanās apmācībām līdz 3. aprīlim un papildus informācija - pie Ineses Feceres-Antipinas pa tālruni 26373146 vai e-pastu: inese.fecere@sosbca.lv