AIRI vecākiem programma speciālistiem

Piedāvājam arī speciālistiem apgūt apmācību programmu  par bez vecāku gādības palikušu bērnu vajadzībām un audžuvecāku (aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju) izvērtēšanu AIRI vecākiem. Programma ieteicama bērnu tiesību speciālistiem, bāriņtiesu darbiniekiem, sociālo dienestu un krīžu centru darbiniekiem u.c. speciālistiem, kuru darbs saistīts ar bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem.

 

AIRI vecākiem programma balstās uz kompetencēm (zināšanām un prasmēm), kas nepieciešamas, lai varētu nodrošināt bez vecāku gādības palikušo bērnu vajadzības. Mācību process ir interaktīvs, un tā laikā dalībnieki ne tikai apgūst zināšanas, bet arī attīsta prasmes. Apmācības sastāv no lekcijām, asociatīvajiem uzdevumiem, videomateriāliem, diskusijām, grupu darbiem, lomu spēlēm un individuālajiem darbiem. 

 

Apmācību programmā iekļautās tēmas:

  • Komandas darba jeb sadarbības nozīme bērna audzināšanā.
  • Kā runāt ar bērnu par viņa bioloģisko ģimeni. Sadarbība ar bērna bioloģisko ģimeni.
  • Bērna attīstība un traumas, vardarbības ietekme uz bērna attīstību.
  • Piesaiste un tās nozīme. Traumatiskas pieredzes ietekme uz piesaisti.
  • Dažādi zaudējuma veidi un tas, kā zaudējums ietekmē bērna attīstību un uzvedību.
  • Atšķirība starp sodu un disciplinēšanu. Bērna uzvedība un faktori, kas to ietekmē. Rīcība krīzes situācijā un uzvedības problēmu risināšana.
  • Pastāvīguma nozīme un pastāvīguma plānošana. Identitāte un pašapziņas veidošanās.
  • Pārmaiņu plānošana. 

 

Kopējais apmācību ilgums ir 18 akadēmiskās stundas, kas sadalītas 3 apmācību dienās pa 6 stundām katrā.

 

Apmācību maksa 80 EUR, samaksā iekļauti apmācību mācību materiāli un kafijas pauzes. Samaksa ar pārskaitījumu SOS Bērnu ciematu asociācijai. 

 

Apmācības vada īpaši sagatavots treneru pāris, no kuriem viens ir jomas profesionālis (psihologs vai sociālais darbinieks), bet otrs pieredzējis adoptētājs, aizbildnis vai audžuģimene.

 

Apmācību grupas dalībnieku skaits – līdz 16 dalībniekiem. Apmācības tiks organizētas, ja pieteiksies vismaz 10 dalībnieki. 2017.gadā apmācības notiks dažādās Latvijas vietās.  Katrs apmācību dalībnieks saņem apmācību programmas rokasgrāmatu.

 

Informācija un pieteikšanās apmācībām pie Ineses Feceres pa tālruni 26373146 vai e-pastu:  inese.fecere@sosbca.lv