Atbalsts audžuģimenēm

2018.gadā jau esam uzsākuši atbalsta pakalpojumu sniegšanu esošajām un potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kas dzīvo Rīgā un Bauskas novadā.

Par Bauskas pašvaldības iedzīvotājiem piedāvāto atbalstu lūdzu lasiet šeit. 

 

Aicinām ģimenes (vai personas) ar dzīvesvietas deklarāciju Rīgā un Pierīgas novados kļūt par audžuģimenēm un šajā ceļā sadarboties ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju!

Mēs patiesi priecājamies par Jūsu vēlmi kļūt par audžuģimeni un sniegt rūpes, gādību un sirdssiltumu tiem Latvijas bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar dzīvot savā ģimenē. Aicinām Jūs šajā ceļā sadarboties ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju, lai saņemtu papildus atbalstu, apmācības un konsultācijas!

Bērni audžuģimeņu gādībā nonāk no dažādiem dzīves apstākļiem un viņi savā pieredzē var būt piedzīvojuši fizisku vai emocionālu vardarbību, seksuālu izmantošanu, pamešanu novārtā, varbūt viņu vecāki nav spējuši par viņiem parūpēties savas slimības vai nāves dēļ, vai arī atrodas apcietinājumā. Kļūstot par audžuģimeni, Jūs radāt iespēju bērniem, kas šķirti no savas ģimenes, uzaugt ģimeniskā vidē, piedzīvot laimīgāku bērnību un iegūt pieredzi par ģimeni kā drošu un atbalstošu vidi!

Tā kā lēmums kļūt par audžuģimeni ir atbildīgs un ļoti personīgs, mēs aicinām Jūs sazināties ar mums, zvanot kontaktpersonai - sociālai darbiniecei Gunai Makarovai tālr. 27774407, lai sarunā ar pieredzējušu speciālistu noskaidrotu sev būtiskos jautājumus par audžuģimeņu darbu un pieteiktos uz bezmaksas informatīvu pasākumu potenciālajām audžuģimenēm.

Kā kļūt par audžuģimeni sadarbībā ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju?

Gatavais audzuginenu fails_600.jpg

 • Pēc kopējā informatīvā pasākuma potenciālajām audžuģimenēm, visas nepieciešamās papildus informācijas noskaidrošanas, un izvēloties audžuģimenes statusa iegūšanas procesā un vēlākajā audžuģimenes pienākumu pildīšanas laikā sadarboties ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju, mēs lūgsim Jūs aizpildīt speciālu veidlapu un sniegt pamata informāciju par sevi un savu ģimeni;
 • Aicināsim Jūs uz individuālu sarunu ar mūsu speciālistiem, lai savstarpēji padziļināti iepazītos un lemtu par gatavību tālākai sadarbībai;
 • Noslēgsim abpusēju vienošanos starp Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju un Jums par sadarbību posmā pirms audžuģimenes statusa iegūšanas un atbalstu pēc tam, kad Jūsu ģimenē bāriņtiesa būs ievietojusi bērnu/-us;
 • Jūs mūsu treneru vadībā apgūsiet AIRIvecākiem apmācību programmu, piedaloties grupu nodarbībās un tiekoties ar treneriem individuāli. Šīs apmācību programmas apguve Jums būs bez maksas;
 • Paralēli AIRIvecākiem apmācību programmas apguvei Jūs ar mūsu atbalstu un palīdzību uzsāksiet normatīvajos aktos noteikto audžuģimenes statusa iegūšanas procesu.
 • No audžuģimenes statusa iegūšanas brīža, bāriņtiesa var audžuģimenē ievietot bērnus, par katru gadījumu iepriekš vienojoties ar audžuģimeni. Audžuģimenei pirms lēmuma pieņemšanas par konkrētā bērna uzņemšanu ir tiesības iepazīties ar bērnu un visu pieejamo informāciju par šo bērnu;
 • Bāriņtiesai ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību;
 • Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija uzsāk atbalsta pakalpojumu sniegšanu audžuģimenei un tajā ievietotajam bērnam.

 

Ko sadarbības ietvaros mēs sagaidām no audžuģimenēm?

Mēs no Jums sagaidām, ka:

 • Jūs apzināties, ka audžuģimeņu aprūpe bērnam ir īstermiņa ārpusģimenes aprūpes forma un bērns jebkurā brīdī var tikt šķirts no Jūsu ģimenes līdz ko viņam tiks atrasts pastāvīgs aprūpes risinājums;
 • Jūsu mājokļa platība un dzīves apstākļi dod iespēju nodrošināt aprūpi vismaz diviem audžubērniem, atvēlot viņiem atsevišķu istabu;
 • Jūs būsiet mūsu sabiedrotais un aktīvi sadarbosieties ar mūsu speciālistu komandu bērna vajadzību apzināšanā, individuālā attīstības plāna izstrādē un tā praktiskā īstenošanā;
 • Jūs aktīvi līdzdarbosieties savu kā audžuģimenes vajadzību apzināšanā un audžuģimenes attīstības plāna izstrādē un īstenošanā;
 • Ar mūsu atbalstu mērķtiecīgi sadarbosieties ar sociālā dienesta un bāriņtiesas speciālistiem, kā arī bērna izcelsmes ģimeni, ja tas ir bērna interesēs, nodrošinot regulāras tikšanās ar vecākiem, brāļiem, māsām, radiniekiem un citām personām, ar kurām bērnam bijušas labas un pastāvīgas attiecības;
 • Ja vien iespējams, Jūs saglabāsiet bērnam ierasto vidi – vedīsiet bērnu uz viņa bērnudārzu, skolu, interešu izglītības nodarbībām u.tml.;
 • Vedīsiet bērnu pie psihologa, uz konsultācijām un izmeklējumiem pie veselības aprūpes speciālistiem, lai iegūtu pilnvērtīgu priekšstatu par bērna veselības stāvokli un attīstību, kā arī nodrošināsiet ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus, ja tādi nepieciešami;
 • Ar mūsu atbalstu sagatavosiet bērnu pārejai uz pastāvīgu aprūpi vai atgriešanai izcelsmes ģimenē un sadarbosieties ar jauno bērna aprūpētāju, piemēram, adoptētāju, aizbildni, audžuģimeni, izcelsmes ģimeni.