Kādu atbalstu un pakalpojumus Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbības ietvaros sniegs audžuģimenēm?

Mēs sadarbībā ar Rīgas pašvaldību sniegsim atbalstu audžuģimenēm, lai tās spētu nodrošināt bērnu vajadzībām atbilstošāko aprūpi, kā arī veicināsim audžuģimeņu profesionālo attīstību un kvalitatīva audžuģimeņu pakalpojuma sniegšanu.

Mūsu uzdevums ir  nodrošināt regulāra, pastāvīga un operatīva atbalsta sniegšanu audžuģimenēm atbilstoši audžuģimenes un tajā ievieto bērnu individuālajām vajadzībām.

 

Mūsu sniegto pakalpojumu grozs ietver:

  • audžuģimeņu sagatavošanu un izvērtēšanu;
  • konsultēšanu un praktisku palīdzību audžuģimenei statusa iegūšanas procesā bāriņtiesā;
  • sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību, kurš, sadarbojoties ar audžuģimeni, piedāvā ģimenes un bērnu vajadzībām atbilstošu palīdzību un pakalpojumus;
  • audžuģimenē ievietoto bērnu individuālās attīstības plānošanu un audžuģimeņu attīstības plānošanu;
  • psihologa konsultācijas audžuģimenēm un bērniem;
  • jurista konsultācijas;
  • atbalsta grupas audžuģimenēm;
  • audžuģimeņu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi atkarībā no audžuģimenes individuālām vajadzībām un interesēm;
  • vietējās kopienas resursu piesaisti audžuģimeņu atbalstam (transports, bērnu pieskatīšana, palīdzība ikdienas darbos, atbalsts audžuģimeņu un bērnu pasākumiem, u.c.).