Kas ir AIRIvecākiem un kāpēc šīs programmas apguve ir svarīga?

AIRIvecākiem audžuģimeņu sagatavošanas programma tās dalībniekiem ir bez maksas un ietver 2 stundu ievadnodarbību, 27 stundu grupu nodarbības, kas notiek 9 dienas - 3 stundas dienā. Paralēli grupu nodarbībām ir 2 individuālās tikšanās ar katru apmācību dalībnieku/ģimeni un atzinuma sagatavošana par katru potenciālo audžuģimeni, kas tiek iesniegts bāriņtiesai un kalpo kā papildus informācija, pieņemot lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu. Saskaņā ar programmas metodiku apmācības vada iepriekš speciāli apmācīts treneru pāris, no kuriem viens ir pieredzējis audžuvecāks un otrs audžuģimeņu jomas speciālists – psihologs vai sociālais darbinieks.

 

Jums kā cilvēkam, kas vēlas kļūt par audžuģimeni, apmācību programma AIRIvecākiem ir labs resurss. Tās mērķis ir sniegt Jums nepieciešamo informāciju, lai Jūs pieņemtu informētu lēmumu par audžuģimeņu aprūpes uzņemšanos un lai sekmīgi sāktu pildīt savus pienākumus. Mums savukārt ir jāiepazīst Jūs un Jūsu uzskati par audžuģimeņu aprūpi. Pēc tam mēs kopīgi pieņemsim pareizāko lēmumu par to, vai audžuģimenes loma ir jums piemērota. Reizēm cilvēki, apmācību gaitā arvien vairāk izzinot sevi un gūstot plašāku redzējumu par audžuģimenes ikdienas darbu, var izlemt, ka pašlaik viņi tomēr nevar vai nevēlas uzņemties audžuģimenes pienākumus. Arī tas ir pieņemami. Svarīgākais ir kopīgi rast pareizāko lēmumu. Jums apmācību  programmā AIRIvecākiem būs jāiegulda savs laiks un enerģija, pat neesot pārliecinātiem par iznākumu. Bet mēs esam sapratuši, ka ir vērtīgi tam atvēlēt laiku tagad, lai varētu veikt pēc iespējas precīzāku novērtējumu. Tas pasargās bērnus no turpmākas aprūpes pārtraukšanas, kā arī pasargās jūs un jūsu ģimeni no neveiksmīgas pieredzes.

 

Deviņās apmācību nodarbībās Jums tiks sniegtas zināšanas un attīstītas prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par audžuģimeni. Mēs tās saucam par “kompetencēm”. Kompetences ir AIRIvecākiem programmas pamats, kas palīdz piepildīt mūsu misiju: aizsargāt bērnus un stiprināt ģimenes. Apmācības nodarbībās aplūkotais saturs būs cieši saistīts ar tēmām, kuras Jūs ar AIRIvecākiem treneriem pārrunāsit kopējās tikšanās reizēs mājas apstākļos. Nodarbībās Jums būs iespēja apgūt un praktiski izmēģināt kompetences, kas nepieciešamas audžuģimenēm. Konsultācijās mājas apstākļos Jūs ar AIRIvecākiem treneriem kopīgi izvērtēsiet, vai Jums piemīt šīs kompetences un vai varat tās attīstīt, un cik liela ir Jūsu vēlme kļūt par audžuģimeni.