Kas ir Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija?

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska organizācija, kas jau 20 gadus veido un atbalsta SOS ģimenes bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, kā arī SOS ģimeņu atbalsta centros palīdz ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās.

Vēsturiski Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija galvenokārt ir atpazīstama kā ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošinātāja bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības - tā ir joma, kurā esam uzkrājuši vislielāko pieredzi un pastāvīgi strādājuši pie pakalpojumu kvalitātes pilnveides.

Pēdējā desmitgadē mēs arvien lielāku uzmanību esam pievērsuši darbam ar ģimenēm un bērniem, ieguldot resursus pakalpojumos un aktivitātēs, kuru mērķis ir darīt visu iespējamo, lai bērns netiktu šķirts no ģimenes.

Turpinot paplašināt savu pakalpojumu spektru, šobrīd uzsākam sniegt atbalsta pakalpojumus Rīgas un Pierīgas novadu audžuģimenēm, kuras palīdz bez vecāku gādības palikušiem Rīgā deklarētajiem bērniem.