Atbalsts ģimenēm ar bērniem

 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija nodrošina atbalstu arī ģimenēm ar bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nonākušas grūtībās.

Bērniem, mammām un tētiem – ģimenēm

Ģimeņu stiprināšanas projektu un Ģimeņu atbalsta centru speciālisti ir pārliecināti, ka ikviens var kļūt par labu mammu vai tēti, un palīdz šīs spējas attīstīt. Sociālie darbinieki un citi speciālisti palīdz vecākiem saskatīt iespēju mainīt savu dzīvesveidu un mācīties uzņemties atbildību par saviem bērniem.
Pašlaik ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centri sniedz palīdzību ģimenēm, kam tas nepieciešams, Rīgā, Valmierā un Bauskas novados. Gada laikā projektu atbalstu saņem vairāk nekā 500 bērnu no 250 ģimenēm.

Ko dara ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centrs?

Sadarbībā ar pašvaldībām mēs veidojam ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centrus, kas bez maksas sniedz individuālas konsultācijas un rīko atbalsta grupas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centru mērķis ir palīdzēt vecākiem uzņemties atbildību un rūpes par saviem bērniem, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bet varētu augt viņiem vispiemērotākajā vidē – savā ģimenē. Mūsu mērķi mums palīdz sasniegt arī vecāku un bērnu iesaiste dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

Mēs piedāvājam ģimenēm speciālistu palīdzību un atbalstu, ko pašvaldībai ir grūti nodrošināt finansiālu vai cilvēkresursu trūkuma dēļ. Darbs ar ģimenēm notiek ciešā sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem.

Ģimenēm atkarībā no situācijas un nepieciešamības, varam nodrošināt šādu speciālistu bezmaksas atbalstu:

- sociālais darbinieks,
- sociālais rehabilitētājs,
- psihologs,
- psihoterapeits,
- narkologs,
- speciālais pedagogs,
- logopēds,
- ginekologs,
- jurists,
- ģimenes asistents.

Bērni saņem arī speciālo pedagogu un logopēdu palīdzību.

 atsaukses (1).png

 „Ģimene ir stiprā aizmugure, kas pasargā, kas dod spēku. Ģimene ir tā, kas palīdz veidot ikviena bērna pašvērtējumu, apgūt sociālās prasmes, ko izmantojam ikdienā. Ģimenes pieredze ir viena no nozīmīgākajām mūsu dzīvē. Tādēļ ir svarīgi, lai attiecības ģimenē ir harmoniskas, nevis sāpīgas un negatīvas pieredzes piemērs bērniem.”

Ilze Žagare, Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītāja

 

 

Pusaudzis par dalību nodarbībās pie psihologa: 

„Esmu priecīgs, ka mani uzaicināja. (..) Esmu sapratis, ka varu sadzīvot ar citiem. Es teiktu, ka tur ir interesanti. Forša sajūta, ka ir draugi, viņi ar mani sarunājas, mēs spēlējamies. Jautri.”

Mamma par sava bērna dalību ģimeņu nometnē: 
„Mans bērns jūtas drošāk, jo jūtas novērtēts. Projektā viņu slavē. Tāpēc viņš grib būt pirmais. Te ir novērtēta viņa aktivitāte.”

Mamma par bērnu dalību pasākumā: 
„Bērni darīja un centās. Tā tas citur nenotiek. Viņi jūtas saprasti. Un tas saskarsmes process…”

Mamma par psihologa konsultācijām: 
„Visi speciālisti ir ieinteresēti un domā. Tas nav darbs, ko var darīt „no līdz”. Tiek meklēti risinājumi, un es jūtos sadzirdēta un saprasta.”

Mamma par sadarbību ar projektu: 
„Šitie ir vienīgie cilvēki, kas mani saprot un palīdz.”

Mamma par sadarbību ar projektu: 
 „Pirmā ar mani runāja projekta sociālā darbiniece. Es vispār nezināju, kas tā man ir par problēmu. Pirmo reizi mani uzklausīja. Tā rodas sajūta, ka neesi viena, un iespēja saņemt reālu palīdzību.”