Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centrs

Bauskā palīdzības sniegšana ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, tika uzsākta jau 2006. gadā – līdz pat 2008.gada beigām te darbojās pirmais  ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekts, kuru vēlāk pārņēma pašvaldība. Taču pēc pāris gadiem darbu atkal atsākām - no 2011. gada janvāra līdz 2012. gada jūlijam Bauskas novadā tika īstenots Latvijas un Šveices programmas dotācijas finansēts projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”. Dažādās projekta aktivitātēs iesaistījās un speciālistu pakalpojumus saņēma 319 bērni un jaunieši (vairāk informācijas par šo projektu -  mūsu rakstu arhīvā).

Bauskas novada pašvaldība un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija vienojās par aizsāktā darba turpinājumu projektā „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā”, veiksmīgi sadarbojoties ar Bauskas Sociālo dienestu.

Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  Tā speciālistu komandas pakalpojumi ir pieejami gan Centra telpās, kas atrodas novada Sociālajā dienestā, Rūpniecības ielā 7, gan uz vietas vairākos pagastos, kurp dodas mobilā speciālistu komanda.

Atbalsta pakalpojumi tiek piemēroti individuāli, pēc katras ģimenes sociālo problēmu novērtēšanas. Papildus sociālo darbinieku un sociālā rehabilitētāja darbam, divu ģimenes asistentu  pakalpojumiem, nodrošinātas atbalsta grupas - bērniem un pusaudžiem, kā arī vecākiem, Bērnu emocionālās audzināšanas grupas, kā arī speciālistu - psihologa, jurista, narkologa - individuālas konsultācijas. Organizēti arī izglītojoši un atpūtas pasākumi, līdzdalība dažādās akcijās, bērnu vasaras nometnes un ģimeņu semināri, radošās darbnīcas. Iespēja sniegt arī papildus materiālo palīdzību ģimenēm.

2013. gadā Projekts savus pakalpojumus sniedza vidēji 168 bērniem no 57 ģimenēm mēnesī, 2014.gadā  vidēji mēnesī pakalpojumus un atbalstu saņēma 109 bērni, 40 ģimenes, 2015.gadā  ģimeņu atbalsta pakalpojumi sniegti pavisam 131 bērnam, vidēji mēnesī pakalpojumus un atbalstu saņēma 105 bērni, 41 ģimene.

2013.-2015.gadā SOS BCA Bauskas novadā un Valmieras pilsētā īstenoja projektu „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”, ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma. Liela daļa Centra aktivitāšu tika īstenotas tieši šī Projekta ietvaros, tai skaitā notika atbalsta grupas nodarbības sievietēm, kas cietušas no vardarbības, un ar sociālā riska grupas jauniešiem strādāja 6 jaunieši – mentori, tapa arī mentora darba rokasgrāmata (sīkāk par projektu sadaļā PABEIGTIE PROJEKTI). Pēc šī Projekta beigām tā ilgtspēju turpina nodrošināt sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību īstenotais SOS projekts ģimeņu stiprināšanai un atbalstam.

2015.gadā ar starptautiskās firmas “Bayern” atbalstu nodrošināts vairāku Bauskas Ģimeņu atbalsta centrs speciālistu darbs gada nogalē, A/S “Ventspils Nafta” līdzfinansējusi sociālā rehabilitētāja un bērnu psihologa darbu gada sākumā. A/S “Olainfarm” piešķīra līdzekļus speciālistu darba apmaksai decembrī, Ziemsvētku pasākumiem un sarūpēja arī Ziemassvētku dāvanas bērniem. Vasarā organizētas divas nometnes vecākiem kopā ar bērniem - viena no tām, pateicoties fonda ABLV Charitable Foundation līdzfinansējumam, otra – Eiropas ekonomiskās zonas Projekta ietvaros.  Kopš ģimeņu stiprināšanas darba sākuma Bauskas novadā norisinās labdarības akcija "Ģimene ģimenei", nodrošinot nepieciešamo materiālo atbalstu grūtībās nonākušajām ģimenēm ar bērniem - kancelejas piederumus, mugursomas, apavus u.c. Individuāli ģimenes palīdz konkrētām ģimenēm. Uz Mātes dienu dāvanu kartes sarūpēja "Velku biedrība" (Zviedrija), ģimenes saņēma Ziemassvētku paciņas no ziedotājiem Vācijā. NVO “Bauska ziedo” sniedz atbalstu transporta nodrošināšanai vietējā līmenī.

 

Centra speciālistu komanda 2016.gadā: 2 sociālie darbinieki, 2 ģimeņu asistenti, bērnu un pieaugušo psihologi, jurists. Tiek organizētas arī  Bērnu emocionālās audzināšanas grupas nodarbības, atbalsta grupas vecākiem un bērniem pagastos.

Centrs novadā darbojas kā daļa no sociālā atbalsta sistēmas, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus mērķgrupai, kas papildina esošos vietējos pakalpojumus. Īpaši nozīmīgas ir speciālistu izbraukuma nodarbības pagastos, kur ģimeņu ar bērniem situācijas ir smagākas un pakalpojumi mazāk pieejami kā pilsētā.

 

Kontaktinformācija:
Centra vadītāja Irēna Kalniņa, tel. (+371) 26542514, irena.kalnina@sosbca.lv
Sociālā darbiniece Liene Lapsaliene.lapsa@sosbca.lv
Sociālā darbiniece Dace Bužeriņadace.buzerina@sosbca.lv