Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs

Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs darbojas kopš 2007.gada. 2013.gadā Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Centra speciālistu komandas atbalstu mēnesī vidēji saņem līdz pat 100 ģimenes (vairāk kā 200 bērniem un jauniešiem). Papildus sociālo darbinieku psihosociālajam darbam un sociālo rehabilitētāju pakalpojumiem tiek nodrošinātas psihologa un psihoterapeitu konsultācijas, narkologa, psihiatra un jurista pakalpojumi. Bērniem un ģimenēm tiek dota iespēja piedalīties dažādās izglītojošās aktivitātēs un nodarbībās, kā arī sniegts materiāls atbalsts.


Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs sniedza palīdzību arī 2013.gada 21. novembrī notikušās Zolitūdes traģēdijas cietušajiem. Pateicoties ziedojumiem, kas tika saņemti galvenokārt no Igaunijas SOS Bērnu ciematu asociācijas, 2013.gadā apmaksāts krīzes intervences komandas veiktais darbs skolās uzreiz pēc traģēdijas, bet 2014. gadā nodrošināta psiholoģiskā atbalsta sniegšana cietušajiem. Izveidota speciālistu komanda nometnēm sēru pārvarēšanai bērniem, kas zaudējuši tuviniekus, notikušas pirmās nometnes.


2014. gadā SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu un Rīgas domes Labklājības departamentu uzsāka projekta “Rīgas ģimeņu atbalsta programma 2014-2016” īstenošanu, kura līdzfinansējumu nodrošina pašvaldība, labdarības organizācija “OAK Foundation”  / http://www.oakfnd.org / , kā arī Dānijas SOS Bērnu ciematu asociācija.


Šī projekta ietvaros Centra darbinieki veic pilnu sociālā gadījuma vadīšanu, sadarbojoties ar citām pilsētas iestādēm un institūcijām – kopš 2014.gada maija nodrošināts pašvaldības funkciju deleģējums sociālo gadījumu vadībai Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrā, kas ir pirmais šādu pilnvaru piešķiršanas nevalstiskajai organizācijai precedents Latvijā. Gada nogalē Centram sociālā pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtas tiesības lietot Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammu „Pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēma” (SOPa). Ģimenes pakalpojumu saņemšanai Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrā nosūta Rīgas Sociālā dienesta / http://www.ld.riga.lv/R%C4%ABgas_Soci%C4%81lais_dienests.html/  darbinieki.
Sociālā gadījuma vadība Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrā tiek veidota kā dažādu profesionāļu vienots komandas darbs, to vada un organizē ģimenes sociālais darbinieks. Sociālajā darbā tiek ieviestas jaunas metodes, īstenoti preventīvie pasākumi, piem. 2014.gada pavasarī un rudenī nodrošināts izglītojošo grupu darbs vecākiem, kuru bērni mācās Rīgas izglītības iestādēs - „Bērnu emocionālās audzināšana”  (BEA) un „Vecāku efektivitātes apmācības”  (PET) grupas, kurās zināšanas apguvuši 130 vecāki, organizētas 10 apmācību grupas.


Projekta „Rīgas ģimeņu atbalsta programma 2014-2016” un OAK līdzfinansētā projekta „OAK Family Competence and Resource centre in Riga 2014-2016” ietvaros uzsākts darbs pie agrīnās brīdināšanas – preventīvo pasākumu sistēmas izveides, ar pamatmērķi sociālo problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai Rīgā

Projekta komanda:

  • pieci sociālie darbinieki,
  • divi sociālie rehabilitētāji, kas palīdz ģimenēm atjaunot spēju veiksmīgi funkcionēt sabiedrībā, uzlabot vecāku prasmes un savstarpējās attiecības,
  • psihologi un psihoterapeiti, 
  • narkologs,
  • psihiatrs,
  • jurists,
  • supervizors.

Lielrīgas programmas direktore Ilze Žagare, tel. (+371) 26685844, ilze.zagare@sosbca.lv 

Centra vadītāja Jana Pūķe, tel. (+371) 26682721, jana.puke@sosbca.lv

Centra vadītājas vietniece Sarmīte Krūmiņa, tel. (+371) 28388541, sarmite.krumina@sosbca.lv

Sociālā darbiniece – Inita Kupča, inita.kupca@sosbca.lv

Sociālā darbiniece – Liene Pīķe, liene.pike@sosbca.lv 

Sociālā darbiniece – Dace Plociņa, dace.plocina@sosbca.lv

Sociālā darbiniece - Inga Pudāne, inga.pudane@sosbca.lv

Sociālā darbiniece - Una Surna, una.surna@sosbca.lv

Sociālā darbiniece - Kristīne Krapāne, kristine.krapane@sosbca.lv

Sociālā darbiniece - Līga Daugaviete - Miškina, liga.daugaviete@sosbca.lv

Sociālā rehabilitētāja – Inese Segliņa, inese.seglina@sosbca.lv

Psiholoģe - Kaija Gulbe, kaija.gulbe@sosbca.lv