Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrs

Valmierā atbalsts ģimenēm ar bērniem tiek sniegts kopš 2007. gada, kad gandrīz vienlaikus ar SOS bērnu ciematu pilsētā izveidojās arī SOS Ģimeņu stiprināšanas projekts, kas vēlāk kļuva par Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centru. Centrs atrodas Ganību ielā 3, Valmieras SOS bērnu ciemata telpās. Tas ir reģistrēts LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 

2018. gadā Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra darbības ietvaros pieejami šādi pakalpojumi:

 • sociālā darbinieka pakalpojums dzīvesvietā Naukšēnu pašvaldības ģimenēm ar bērniem;
 • sociālā rehabilitētāja pakalpojums dzīvesvietā Smiltenes pašvaldības ģimenēm ar bērniem;

Lai saņemtu šo pašvaldības finansēto pakalpojumu, novadā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem jāvēršas savā sociālajā dienestā (sīkāka informācija Naukšēnu pašvaldības mājaslapā, mob. tel. 26588243, aleksandra.locmele@naukseni.lv un Smiltenes novada mājaslapā, tel. 64707865, soc.dienests@smiltene.lv

Pakalpojums ģimenei ir bez maksas, taču tas tiek sniegts tikai saskaņā ar sociālā dienesta nosūtījumu. Pakalpojumu nodrošina Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra sociālā darbiniece INETA VIZULIŅA.

 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šie pakalpojumi šobrīd tiek sniegti Valmierā dzīvojošām ģimenēm, valstī īstenotā  deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, bet jau tuvākajā laikā tie būs pieejami arī citu Vidzemes reģiona pašvaldību ģimenēm, kuras sadarbojas ar savu pašvaldību  deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.

Pakalpojumi ģimenēm ir bez maksas, tie tiek nodrošināti bērniem, kuriem projekta ietvaros jau veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, kuros uzskaitīti pakalpojumi, kas ir svarīgi bērna attīstībai un veselības stāvokļa uzturēšanai vai uzlabošanai (plašāka informācija Vidzemes plānošanas reģiona  mājaslapā sadaļā, tel. Mob. +371 29289487, e-pasts: Ina.Mikelsone@vidzeme.lv vai arī pašvaldības sociālajā dienestā).

Lai uzsāktu pakalpojumu, pēc nosūtījuma saņemšanas no sava sociālā darbinieka, lūdzam sazināties ar ar Valmieras SOS bērnu ciemata sekretāri Ingu Bilaku (tel. 64220856,  mob. 20221590, e-pasts valmiera@sosbca.lv vai  inga.bilaka@sosbca.lv).

 

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz šādi speciālisti:

 • Montesori pedagoģe MARITA KRIŠĀNE

Izglītības filozofija un metode, kas nosaukta tās izveidotājas Marijas Montesori vārdā, dod iespējas attīstīt bērna spējas un intereses. Tās pamatā ir novērojumi un izpratne par bērnu. Mācību procesā pedagogs ir bērna palīgs, kura galvenais uzdevums ir palīdzēt bērnam visu darīt pašam, sniedzot jaunatklāšanas prieku. Mācību process notiek speciāli sagatavotā mācību vidē, kuras pamatā ir 5 mācību bloki: praktiskās dzīves materiāls, sajūtu materiāls, matemātikas materiāls,  valodas materiāls un kosmiskās audzināšanas materiāls. Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā ir nodarbību vajadzībām atbilstoši iekārtots kabinets.  Pieprasīts pakalpojums no vecākiem, kuri audzina bērnus ar attīstības traucējumiem, adaptācijas vai mācību uztveres grūtībām.

 • Psiholoģe, kas strādā ar smilšu terapijas metodi, INESE SNIĶERE:

Smilšu spēles terapijas metodi izmanto darbā ar bērniem un pusaudžiem, kuriem ir grūtības paust savas emocijas vārdos, grūtības izprast sajūtas, kas saistās ar piedzīvotām un dzīvi joprojām ietekmējošām emocijām. Nodarbības notiek telpās, tiek izmantota noteikta izmēra kaste, pildīta ar smiltīm. Plauktos atrodas daudz un dažādas nelielas figūriņas, no kurām nodarbības gaitā smilšu kastē bērns veido savu stāstu. 

 • Kanisterapijas speciāliste kinoloģe un trenere INGŪNA TIHOMIROVA:  

Bērnu atveseļošanas procesā reizēm piedalās arī dzīvnieki, kas spēj sagādāt daudz prieka. Kanisterapija notiek, ņemot talkā īpaši izvēlētu un apmācītu suni, kuru vada kvalificēts speciālists. Terapijas suņa klātbūtne rosina bērnu atvērties kādiem procesiem, piemēram, fiziskai un psihiskai rehabilitācijai vai socializācijai, pastiprina to efektu. Suns neārstē, bet motivē attīstībai.

 • Mūzikas terapijas speciāliste INETA HEINCBERGA:

Nodarbībās var tikt izmantota gan aktīvā mūzikas terapija, kuras laikā bērns muzicē pats vai kopā ar terapeitu, un receptīvā mūzikas terapija, kuras laikā bērns klausās terapeita piemeklētu vai pašam nozīmīgu mūziku. Mūzikas klausīšanās bieži ir apvienota ar iztēles, relaksācijas vai problēmrisināšanas uzdevumu. Mūzikas terapija notiek drošā, labvēlīgā vidē, un neatņemama mūzikas terapijas sesijas daļa ir saruna, kas ļauj izprast sesijā notikušo, tā saistību ar norisēm vai problēmām bērna dzīvē un apkopot iegūto pieredzi. Lai piedalītos mūzikas terapijā, nav jāprot spēlēt neviens mūzikas instruments, nav jāvar dziedāt, nav jāpazīst nošu pieraksts un nav arī noteikti jābūt klasiskās mūzikas cienītājam. 

jebkurai ģimenei ar bērniem piedāvājam arī mūsu  speciālistu pakalpojumus par maksu (nosūtījumi nav nepieciešami).  

 

Pakalpojumus sniedz šādi speciālisti:

 • Montesori pedagoģe MARITA KRIŠĀNE (konsultācijas cena 10 EUR stundā).
 • Audiologopēde ELITA UPE (konsultācijas cena 10 EUR stundā):  Speciālists, kurš strādā ar bērniem, uzstādot runā iztrūkstošas skaņas, iemācot nepareizi izrunātas skaņas izrunāt pareizi, apmācot arī vecākus, kā bērnam bagātināt valodu.
 • Speciālās izglītības pedagogs DACE VAĻĢE (konsultācijas cena 10 EUR stundā): Speciālists, kurš prot noteikt bērna spējas un dotumus, veicināt to attīstību, izmantojot individuālu un diferencētu pieeju izglītībā, atbilstoši katra bērna vajadzībām.
 • Psiholoģe KRISTĪNE KIRILOVIČA (konsultācijas cena 20 EUR stundā): Speciālists ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, jūtu pasauli, domāšanas veidu, uzvedību un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Konsultē neskaidru jautājumu vai dzīves grūtību gadījumā, kuras visbiežāk ir saistītas ar tagadnē notiekošo. Psiholoģiskajā konsultēšanā ietilpst arī krīzes situācijas. Psihologa darbs ir izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, palīdzēt meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psiholoģe KRISTĪNE KIRILOVIČA strādā arī kā kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste  – tā ir metode, kas palīdz cilvēkam saprast, ko viņš domā par sevi, pasauli un citiem cilvēkiem un kā tas, ko viņš domā, ietekmē viņa jūtas un rīcību. Saskatot saistību starp domām, jūtām un uzvedību un mainot nederīgus, traucējošus domāšanas veidus, terapija palīdz cilvēkam pašam nonākt līdz jauniem savas problēmas risināšanas veidiem. Kognitīvi biheiviorālā terapija uzsver un akcentē pozitīvos cilvēka sasniegumus un panākumus, un to, cik svarīgi sevi apbalvot par jauno, ko esam mainījuši vai panākuši, iemācījušies!
 • Mākslas terapijas speciāliste BAIBA LEZDIŅA (konsultācijas cena 25 EUR stundā):  Vizuāli plastiskās mākslas terapija ir viena no četrām Latvijā atzītām mākslu terapijas specializācijām (līdzās mūzikas, deju un kustību, drāmas terapijai), kurā radošo procesu izmanto, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa. Lai apmeklētu nodarbības, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem.
 • Mūzikas terapijas speciāliste INETA HEINCBERGA (konsultācijas cena 25 EUR stundā).
 • Kanisterapijas speciāliste kinoloģe un trenere INGŪNA TIHOMIROVA (konsultācijas cena 25 EUR stundā).  
 • Reittereapijas speciāliste URZULA KRONBERGA (konsultācijas cena 20 EUR stundā, šīs nodarbības notiks Rūjienā ): Reitterapija ir rehabilitācijas un ārstniecības metode, kurā dziednieks ir zirgs. Terapijas laikā uz cilvēka ķermeni labvēlīgi iedarbojas zirga ritmiskās trīsdimensiju kustības, ķermeņa temperatūra un fakts, ka terapija nenoris ārstniecības iestādē, bet gan aplokā vai manēžā. Atrašanās zirga mugurā dziedē visu cilvēka organismu kopumā, ārstējot kā somatiska, tā arī psihiska rakstura veselības traucējumus. Reitterapijas nodarbības ilgums ir apmēram 30 minūtes atkarībā no cilvēka veselības stāvokļa.

Lai pieteiktos maksas pakalpojuma saņemšanai un vienotos par pirmās konsultācijas laiku, lūdzam sazināties ar Valmieras SOS bērnu ciemata sekretāri Ingu Bilaku (tel. 64220856,  mob. 20221590, e-pasts valmiera@sosbca.lv vai  inga.bilaka@sosbca.lv).

Maksas pakalpojumi pieejami visām ģimenēm ar bērniem, neatkarīgi no veselības un attīstības grūtībām, taču iesakām tos iepriekš saskaņot ar savu ģimenes ārstu.  

Pakalpojumu cenas noteiktas saskaņā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Nacionālās direktores 17.01.2018. rīkojumu Nr.2-2/6 “Par pakalpojumu uzskaites organizēšanu Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā“. Sīkāku informāciju par šo pakalpojumu saņemšanu var saņemt no  Centra vadītājas Agitas Dreiblates pa tel. 29244687.

Bērnu emocionālās audzināšanas grupas (BEA)

Valmieras pašvaldības pirmsskolas iestādēs vecākiem piedāvājam BEA jeb Bērnu emocionālās audzināšanas grupu nodarbības.  Šīs 10 soļu programmas mērķis ir palīdzēt, iedvesmot un atbalstīt vecākus, lai viņu bērni augtu emocionāli stipri, veseli un laimīgi. Tā satur informatīvi izglītojošus materiālus, darba gaitā paredz diskusijas un lomu spēles un vecāku pašu pieredzes analīzi, tādējādi ļaujot dziļāk izprast katra bērna individuālās rakstura iezīmes un uzvedības formas. Tā māca arī, kā bērna nevēlamo uzvedību mainīt un palīdzēt viņam attīstīties pēc iespējas veselīgāk.

Nodarbības vada AGITA DREIBLATE (praktizējoša BEA apmācību grupu vadītāja, ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju un sertifikātu, kas dod iespēju strādāt ar vecākiem grupās,  maģistra grāds sociālajā darbā). Nodarbības tiek organizētas pirmsskolas iestādēs, vecākiem tās ir bez maksas, jo finansējumu nodrošina Valmieras pašvaldība.

Lai vairāk uzzinātu par BEA nodarbībām, lūdzu, sazinieties ar Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītāju Agitu Dreiblati (mob.tel. 29244687, agita.dreiblate@sosbca.lv ) vai jautājiet savā pirmsskolas iestādē.

 

Nodarbības audžuvecākiem, adoptētājiem, aizbildņiem.

Jau pavisam tuvā nākotnē Valmierā un tuvākās apkārtnes pašvaldībās piedāvāsim bezmaksas atbalstu arī audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kā arī iespēju interesentiem apgūt perspektīvu apmācību programmu “AIRI vecākiem”, kas pazīstama un sekmīgi tiek īstenota daudzās pasaules valstīs. Apmācības vadīs īpaši sertificēti treneri -  Centra vadītāja AGITA DREIBLATE un SOS mamma IVETA KUPČA.

Vairāk par šo programmu varat uzzināt šeit - Kāpēc šīs programmas apguve ir svarīga  Lūdzu, sekojiet turpmākai informācijai mūsu mājaslapā! 

 

Šobrīd Valmierā atbalstu ģimenēm ar bērniem sociālā riska situācijās pilnībā nodrošina pašvaldības Sociālo lietu pārvalde (struktūrvienība „Ģimenes atbalsta nodaļa”, tel. 64210694.)

 

 

Pieredze liecina, ka katrai ģimenei ir atšķirīgas vajadzības, kuru realizēšanai tiek izveidota cieša sadarbība ar Centra speciālistiem uz īsāku vai ievērojami ilgāku laikposmu. Svarīgākais, lai pēc veiksmīgas sadarbības bērnu vecāki un Centra darbinieki varētu paspiest viens otram roku un atzīt: „Kopā mēs to paveicām!”

Kontaktinformācija: 

Centra vadītāja Agita Dreiblate, tel. 29244687, agita.dreiblate@sosbca.lv

Sociālā darbiniece/sociālā rehabilitētāja Ineta Vizuliņa: ineta.vizulina@sosbca.lv

Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrs: valmiera@sosbca.lv  

Valmieras SOS  ģimeņu atbalta centra darba laiks: darbadienās no 8.30 līdz 17.30