Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrs

Valmierā atbalsts ģimenēm tiek sniegts kopš 2007. gada, kad vienlaikus ar Valmieras SOS Bērnu ciematu izveidojās arī Valmieras Ģimeņu stiprināšanas projekts. No sākotnējā projekta „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Valmierā” tas attīstījies līdz reģistrētam sociālās rehabilitācijas pakalpojumam ģimenēm ar bērniem.

Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā pēc palīdzības var vērsties ģimenes ar bērniem, kurām sadarbību ar Centra speciālistiem iesaka dažādu pilsētas iestāžu un institūciju darbinieki, kā arī bērnu vecāki pēc savas iniciatīvas.

Centrs palīdz ģimenēm sociālā riska situācijā, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām vai viegliem attīstības traucējumiem, mācību grūtībām, uzvedības un saskarsmes problēmām, ģimenēm krīzes situācijā.

2013.gadā Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā veikts sociālais darbs ar 102 ģimenēm, kurās kopā aug 190 bērni. Pirmajā pusgadā turpināta sadarbība ar pašvaldību, palīdzot 15 ģimenēm, kas centrā nonākušas ar Valmieras pašvaldības Sociālā dienesta nosūtījumu. Ģimenēm nodrošinātas sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja, psihologu, speciālā pedagoga, logopēda, narkologa, juristu konsultācijas, organizēti izglītojoši pasākumi ģimenēm un pasākumi bērniem (tai skaitā vasaras dienas nometne bērniem un ģimeņu nometne bērniem kopā ar vecākiem),  atbalsta un izglītojošas  grupu nodarbības, vecākiem novadīts Bērnu emocionālās audzināšanas (BEA) grupas apmācību cikls, notikušas labdarības akcijas. Projektam bija arī iespēja sniegt papildus materiālo palīdzību ģimenēm.

Kopš 2014. gada Centrs atrodas Valmieras SOS bērnu ciemata telpās, Ganību ielā 3.

2014.gadā Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā veikts sociālais darbs kopumā ar 101 ģimeni, kurā pavisam aug 208 bērni. Vecāki kopā ar bērniem piedalījušies arī daudzos pasākumos un izglītojošās nodarbībās. Gada nogalē Centrs veiksmīgi uzsācis sadarbību ar divām Vidzemes reģiona pašvaldībām - kopš decembra Centrs nodrošinājis sociālā rehabilitētāja pakalpojumu Naukšēnos, bet Beverīnas novada Sociālajam dienestam nodrošinātas Bērnu emocionālās audzināšanas apmācību grupas nodarbības 10 Brenguļu pagasta ģimeņu vecākiem.

2013.-2015.gadā Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrs kopā ar Bauskas kolēģiem īstenoja projektu „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”, ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma (sīkāk par projektu sadaļā PABEIGTIE PROJEKTI).

2015.gadā Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā veikts sociālais darbs kopumā ar 104 ģimenēm, kurās pavisam aug 196 bērni. No tām 25 bērni aug 10 ģimenēs, kurām tika sniegts sociālā rehabilitētāja pakalpojums, ko finansēja Brenguļu un Naukšēnu pašvaldības. Ģimenes saņēmušas divu sociālo darbinieku, sociālā rehabilitētāja un divu ģimenes asistentu, psihologa, speciālā pedagoga un jurista konsultācijas. Notikušas atbalsta grupas nodarbības vecākiem, kuri audzina bērnus invalīdus; organizēts ģimeņu aktivitāšu pasākums “Ežu šķūnis”; vecāki kopā ar bērniem, kā ik gadus, piedalījušies centra organizētajā ģimeņu vasaras nometnē, pateicoties fonda ABLV Charitable Foundation nometņu programmas līdzfinansējumam; bērni un viņu vecāki varējuši bez maksas piedalīties vairākos Valmieras kultūras  pasākumos; piesaistīti arī mantiskie ziedojumi ģimeņu atbalstam.

Izmantojot Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra darbinieku profesionālās pieredzes bāzi, 2015.gada  rudenī izstrādāta un adaptēta jauna programma -  jauns pakalpojums – ilgstošas sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nepilngadīgām grūtniecēm un nepilngadīgām mātēm ar bērnu, ko turpmāk varam piedāvāt un realizēt Valmieras SOS bērnu ciemata sniegtā pakalpojuma ietvaros. Jaunajam pakalpojumam saņemts organizācijas “Giving for Latvia” atbalsts – iespēja iegādāties sadzīves tehniku 500 EUR apmērā. 

LIELS PALDIES VISIEM MŪSU ATBALSĪTĀJIEM, ZIEDOTĀJIEM un SADARBĪBAS PARTNERIEM!

Centra komanda 2016.gadā:  centra vadītāja, sociālā darbiniece/sociālā rehabilitētāja, psihologs, jurists, speciālais pedagogs. Tiek organizēti arī pasākumi vecākiem un bērniem.

Pieredze liecina, ka katrai ģimenei ir atšķirīgas vajadzības, kuru realizēšanai tiek izveidota cieša sadarbība ar Centra speciālistiem uz īsāku vai ievērojami ilgāku laikposmu. Svarīgākais, lai pēc veiksmīgas sadarbības bērnu vecāki un Centra darbinieki varētu paspiest viens otram roku un atzīt: „Kopā mēs to paveicām!”

Kontaktinformācija:

Centra vadītāja Agita Dreiblate, tel. (+371) 29244687, agita.dreiblate@sosbca.lv
Sociālā darbiniece/sociālā rehabilitētāja Ineta Vizuliņa: ineta.vizulina@sosbca.lv