Bērnu interešu aizstāvība

Bērnu interešu aizstāvība

Vairāk nekā 16 gadu ilgā pieredze darbā ar jauniešiem ļauj mums izvirzīt jaunus mērķus, lai aizstāvētu to bērnu tiesības, kam pastāv risks zaudēt vecāku aprūpi vai kuri palikuši bez vecāku aprūpes.

Viens no šādiem mērķiem ir dalīties pieredzē un strādāt, lai Latvijā pilnveidotu likumus un praksi šajā jomā.

Interešu aizstāvības ietvaros ir izveidojusies laba sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām. Kopš 2011. gada apvienojoties ir izveidota Alternatīvās bērnu aprūpes alianse.

Mūsu līdzdalība likumprojektu pilnveidē

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas speciālisti iesaistās normatīvo aktu pilnveidē un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā, sniedzot ieteikumus Labklājības ministrijai un sadarbojoties ar Saeimas atbildīgajām komisijām.