Bērnu interešu aizstāvība

Visi jaunumi
10 Aprīlis 2014

Pētījums „Patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes”

2012. gadā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija realizēja Latvijā iepriekš neveiktu pētījumu „Vienaudžu izpētes projekts „Patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes””. Pētījumā izlases veidā tika intervēti 100 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem no visas Latvijas, kas gatavojas patstāvīgai dzīvei pēc aprūpes vai ir jau uzsākuši patstāvīgu dzīvi.

Respondentus intervēja 10 jaunieši vecumā no 18 līdz 21 gadam, kam ir pieredze, dzīvojot dažādu veidu ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, SOS bērnu ciematā, citās institūcijās). Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties spiežot uz šīs saites.