Bērnu interešu aizstāvība

Visi jaunumi
16 Oktobris 2013

Alternatīvās bērnu aprūpes alianses tikšanās par grozījumiem Civillikumā

Piektdien, 2013.gada 18.oktobrī notiks kārtējā Alternatīvās bērnu aprūpes alianses tikšanās, kurā pārrunāsim grozījumus Civillikumā, kas būtiski paredz mainīt aizbildnības principus, ārvalstu adopcijas jautājumu, saistībā ar internet portalos pieejamo informāciju par vardarbības riskiem ārvalstu adopcijas gadījumos, kā arī plānosim publicitātes pasākumus, lai veicinātu bērnu aprūpi ģimeniskā vide.