Bērnu interešu aizstāvība

Visi jaunumi
07 Novembris 2013

Ikgadējā tikšanās ar Bauskas izglītības iestāžu pārstāvjiem

Piektdien, 8.novembrī Latvijas SOS Bērnu ciematu ascociācijas Bērnu interešu aizstāvības speciāliste Kristīne Veispale piedalīsies ikgadējā tikšanās reizē ar Bauskas izglītības iestāžu pārstāvjiem, kurā informēs par jaunumiem bērnu interešu aizstāvības jomā.

Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunu projektu, kas tapis Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros. Tā nosaukums ir Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei un projekta vadītāja Gunta Kraģe, kas ir arī Latvijas Universitātes mācību spēks, mums tuvāk pastāstīs par šī projekta ideju un rezultātiem.

Projekta tiešais mērķis ir izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 – 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni.