Bērnu interešu aizstāvība

Visi jaunumi
16 Maijs 2014

Konference „Bērns - vajadzības - risinājumi"

Konference „Bērns - vajadzības - risinājumi"

15. maijā Rīgas domē notika konference „Bērns – vajadzības – risinājumi“. Tajā piedalījās vairāk kā 120 sociālās jomas speciālisti no visas Latvijas. Konferences noslēguma paneļdiskusijā piedalījās Valsts bērnu tiesību inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors, Kandavas novada domes Bāriņtiesas priekšsēdētāja Laila Henzele, Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Linda Ozola Sociālo lietu eksperts un Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns.


Diskusijas galvenās atziņas:


Speciālisti var mācīties viens no otra, kā labāk risināt sociālās problēmas ģimenēs.
Pirmajam solim ir jābūt stiprināt ģimeni, radīt sistēmu, lai iestādēs nav jāievieto jauni bērni, jāstiprina sociālie dienesti, lai viņi var veikt darbu.
Svarīga ir agrīnā intervence, sociālajā darbā ir tikai krīzes intervence, agrīnajai intervencei trūkst resursu.
Preventīvos pasākumus ģimeņu stiprināšanai katra pašvaldība veic pieejamo resursu ietvaros.
Iesaistīt atbalsta ģimenēm sniegšanā nevalstiskās organizācijas.
Ģimeņu atbalsta dienas centra aktivitāšu stiprināšana.
Bērna interesēs bērnam ir jāpaliek ģimenē. Ar ģimeni strādā starpprofesionāļu komanda, ne visu izšķir amata nosaukums, bet konkrēti speciālisti un attieksme. Piemēram ģimenes ārsts kā resurss sociālajā darbā.
Reizēm bērnu pielāgojam sistēmai nevis sistēmu bērnam, ja mēs šo varētu lauzt, tad ģimenes justos labāk.
Attālums lauku novados līdz speciālistam ir liels, tad tas būtiski samazina palīdzības sniegšanas iespējas.

 

Konferences prezentācijas:

Baznīca kā resurss darbam ar ģimenēm un bērniem.

Starpprofesionālās komandas loma bērna vajadzību nodrošināšanā ģimenē

Uz bērna vajadzībām balstīta sociālā gadījuma vadība un sociālo pakalpojumu plānošana

The Importance of rights in alternative care

Krievijas iperedze darbā ar ģimenēm