Drošs un draudzīgs bērnudārzs

Kā bērnudārzs kļūst par bērnam drošu un draudzīgu?

Piedaloties programmā, kuru,sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, izveidoja un īsteno Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija un Nodibinājums „Centrs Dardedze”.

Programmas mērķi ir:

  • Mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē, veicināt bērnu spēju izvairīties no viktimizācijas, adekvātu pašapziņu, pāridarījumu atklāšanu, komunikāciju starp vecākiem un bērniem par personisko drošību attiecībās un rīcību apdraudošās situācijās.
  • Stiprināt pedagogu un izglītības iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību; veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli - psiholoģiskas problēmas pirmsskolas izglītības iestādēs.
  • Izstādāt organizācjas darbinieku rīcības protokolu, kuršir saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības principiem, akcentējot bērna pasargāšanu no jebkāda veida interešu un tiesību aizskāruma.

 

Informācija bērnudārziem                                        Informācija vecākiem

"Vajag darīt tā, kā darīt vajag, bet darīt tā, kā nevajag darīt, nevajag." /Vinnijs Pūks/

Atsauksmes no programmā iestaistītajiem bērnudārziem:

  • Šeit drīzumā būs atsauksme.
  • Šeit drīzumā būs atsauksme.