Jauniešu drošumspēja veicināšana ārpusģemenes aprūpē_Pētījuma Ziņojums_1