Pētījums Sociālajam riskam pakļauto ģimeņu situācijas analīze Latvijā