Priekšlikumi specializēto audžuģimeņu ieviešanai Latvijā. Pielikumi