Ilze Paleja. SOS bērnu ciematu 20 gadu pieredze un gūtās mācības.