Karīna Pētersone. "Bērns kā soda saņēmējs par vecāku nespēju rūpēties par viņu".