- Cēsu SOS Ģimeņu atbalsta centrs

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas darbs Cēsīs sākās 2012.gada janvārī, pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansētajam projektam „Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā” (sīkāka informācija par dažādām šī ESF Projekta aktivitātēm rodama mūsu mājalapas arhīva sadaļā.). Tā īstenošanai tikai izveidots Cēsu SOS Ģimeņu atbalsta centrs (Cēsīs, Bērzaines iela 16/18).

ESF Projekta īstenošana noslēdzās 2013. gada jūlijā. Projekta gaitā tika izveidota sadarbība ar 49 Cēsu novadā dzīvojošām ģimenēm, kurās kopā bija 193 ģimenes locekļi. Lielākā daļa šo ģimeņu bija trūcīgas, aptuveni puse – nepilnas. Projektā darbu ar katru ģimeni vadīja sociālais darbinieks, kas strādāja komandā ar sociālo rehabilitētāju. Projekta sociālie darbinieki un rehabilitētāji ikdienā sadarbojās ar ģimenēm, lai sniegtu atbalstu, tiekot galā ar ikdienas dzīves sarežģījumiem un problēmām, pilnveidotu vecāku prasmes organizēt savu un ģimenes dzīvi, veicinātu vecāku sadarbību ar sociālo vidi, iedrošinātu, motivētu un uzraudzītu. Sociālā darba speciālistu komandai projektu palīdzēja īstenot astoņi citu jomu speciālisti.

Pēc ESF Projekta beigām Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas sociālā darba speciālisti integrējās Cēsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas darbā. Lai nodrošinātu Projektā aizsākto komandas darba pieeju, Cēsu SOS Ģimeņu atbalsta centrs vēl 18 mēnešus - līdz 2015.gada janvārim - turpināja nodrošināt Projekta aktivitāšu ilgtspēju, finansējot psihologa, psihoterapeita, jurista, logopēda un narkologa konsultācijas, kā arī atbalsta grupas nodarbības vecākiem.
Projekta ilgtspējas nodrošinājuma posmā palīdzību saņēmušas pavisam 67 ģimenes, no kurām 45 ir jaunas, tātad iepriekšējā projekta posmā palīdzību nesaņēmušas ģimenes.

LIELS PALDIES drosmīgajai un inovatīvajai Cēsu SOS Ģimeņu atbalsta centra komandai – centra vadītājai Ilzei Žagarei, sociālajām darbiniecēm Initai Kupčai un Ingai Krastiņai, sociālajām rehabilitētājām Agritai Enģei un  Andai Lūkinai
, kā arī atbalstošajiem speciālistiem – psihologiem, psihoterapeitiem, logopēdiem, juristei, veselības speciālistei, fizioterapeitei, narkologam, ginekoloģei, supervizorei, grupu vadītājām, arī mūsu brīvprātīgajiem palīgiem, arī vecākiem un bērniem, kuri aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan – sniedzot palīdzību citiem!

LIELS PALDIES VISIEM MŪSU ATBALSĪTĀJIEM UN ZIEDOTĀJIEM!

Pateicamies Cēsu novada pašvaldībai un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” par veiksmīgo sadarbību! Kopš 2015. gada sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem novadā pilnībā īsteno tikai Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” ( http://www.cesis.lv/lv/socialais-dienests/kontakti ) – lai veicas un visi iecerētie darbi izdodas!