- Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekts Olaines novadā

 

Ar vietējās pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu no 2008. gada marta līdz 2014.gada decembrim SOS Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekts tika īstenots arī Olaines novadā – sākotnēji tikai Olaines pagastā, bet kopš 2010. gada sākuma tas sniedza atbalsta pakalpojumus arī Olaines pilsētā dzīvojošām ģimenēm.

 

Projekts palīdzēja tām ģimenēm Olaines novadā, kam atbalsts nepieciešams visvairāk - ģimenēm sociālā riska situācijā, trūcīgas ģimenes statusu saņēmušām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām vai viegliem attīstības traucējumiem, mācību grūtībām, uzvedības un saskarsmes problēmām, ģimenēm krīzes situācijā.

 

Pakalpojumi ģimenēm bez maksas bija pieejami gan Projekta telpāsJaunolainē, Meža ielā 2, gan klientu dzīvesvietā, darbs ar klientiem noritēja gan individuāli, gan organizējot grupu aktivitātes bērniem, aprūpētājiem un visai ģimenei.

  

LIELS PALDIES radošajai un uzņēmīgajai Olaines Projekta komandai – projekta koordinatorei Solvitai Deglei, sociālajām darbiniecēm Zanei Veitnerei, Ilzei Pērkonei, sociālajai rehabilitētājai Ivetai Lejniecei, kā arī atbalstošajiem speciālistiem - psiholoģēm Santai Kundziņai, Ritmai Lasmanei, Līgai Liepiņai, psihiatram Uldim Jumejam, juristei Laimai Ārijai Zelmenei, logopēdei Initai Krastiņai, supervizorēm Aijai Juhnai un Dainai Vanagai, dažādu grupu un nometņu vadītājām, arī mūsu brīvprātīgajiem palīgiem, arī vecākiem un bērniem, kuri aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan – sniedzot palīdzību citiem!

 

Pavisam 2008.-2013.gadā Projekts palīdzējis vairāk kā 270 ģimenēm, kas īsāku vai garāku laika posmu bijušas mūsu speciālistu komandas rūpju lokā. Tai skaitā 2013.gadā Projektā atbalstu pēc katras ģimenes sociālo problēmu novērtēšanas saņēma 93  ģimenes ar 187 bērniem un 155 vecākiem.  Olaines novada pašvaldība nodrošināja 30% līdzfinansējumu projekta realizēšanai. Projekta klientiem papildus divu sociālo darbinieku darbam un sociālā rehabilitētāja pakalpojumiem tika nodrošinātas  psihologa, psihoterapeita, psihiatra, logopēda un jurista konsultācijas,  kā arī  organizētas dažādas izglītojošas nodarbības bērniem, atpūtas un  radošās nometnes, divi ģimeņu semināri, atbalsta grupu nodarbības vecākiem, izglītojošas kopīgas brīvā laika aktivitātes ģimenēm, Projektam bija arī iespēja sniegt papildus materiālo palīdzību ģimenēm.

  

2014.gadā būtiski mainījās atbalsta saņemšanas kārtība Projektā – sociālo darbu ar ģimenēm pilnībā veica tikai pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” darbinieki, savukārt Projekts ar 51% Olaines pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināja papildus speciālistu atbalstu – psihologa, psihoterapeita, jurista un narkologa konsultācijas, kā arī sociālā rehabilitētāja palīdzību (šis speciālists atbalstu sniedza ģimeņu dzīvesvietās).  2014.gadā  Projektā pakalpojumu saņemšanai tika nosūtīta 71 ģimene (ar 156 bērniem, 139 pieaugušajiem).

  

LIELS PALDIES VISIEM MŪSU ATBALSĪTĀJIEM UN ZIEDOTĀJIEM!

 

Pateicamies Olaines novada pašvaldībai un Olaines novada pašvaldības aģentūrai „Olaines sociālais dienests” par veiksmīgo ilgstošo sadarbību! Kopš 2015. gada janvāra sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem novadā pilnībā īsteno tikai Olaines pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests” (http://www.olaine.lv/sociala-aizsardziba) – lai veicas un visi iecerētie darbi izdodas!