- Projekts "Aprūpes speciālistu apmācība"

Visi jaunumi
01 Augusts 2016

Apmācību programmas bērnu aprūpes speciālistiem bērnu apmācības speciālistiem īstenošana 2016. gadā

ApmacibasGat.png

Par apmācību  programmu

2015. gadā Eiropas komisijas finansētā projekta “Bērnu aprūpes speciālistu apmācība” ietvaros izstrādāta inovatīva programma par bērnu tiesību pieejas ieviešanu bērnu aprūpes speciālistu ikdienas darbā. 

Apmācību saturs balstīts uz ANO Konvencijas par bērnu tiesībām četriem pamatprincipiem – līdzdalība, bērna dzīvība, izdzīvošana un attīstība, bērna labākās intereses un diskriminācijas aizliegums. 

Programmas mērķis ir pilnveidot bērnu aprūpē strādājošo speciālistu zināšanas un prasmes bērnu tiesībās balstītas pieejas ieviešanai ikdienas darbā. 

Apmācību rezultātā dalībnieki iegūst:

  • labāku izpratni par bērnu tiesībām un cilvēktiesībām; 
  • stratēģijas efektīvākai bērnu tiesībās balstītas pieejas ieviešanai savā darbā;
  • uz bērnu orientētu perspektīvu;
  • atvērtu prātu, vēlmi izmēģināt jaunas darba metodes un motivāciju to darīt.

Latvija ir viena no astoņām projekta partnervalstīm. Apmācību programmu un tās metodiku izstrādājusi Eiropas bērnu tiesību ekspertu grupa, un 2016. gadā apmācību programmu apguvuši vairāk nekā 700 dažādu jomu speciālisti Bulgārijā, Francijā, Ungārijā, Rumānijā, Horvātijā, Itālijā un Igaunijā, kuru ikdienas darbs saistīts ar bērnu tiesību jautājumu risināšanu. 

Par apmācību vadītājiem 

Apmācību vadītāji ir  SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimenes aprūpes modeļa speciāliste, psiholoģe, ģimenes psihoterapeite Dace Beināre un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra vadītājs, sociālais darbinieks Kaspars Jasinkēvičs. Apmācību vadītāji ir speciāli apmācīti darbam ar šo programmu un strādā pārī.  

Par apmācību norisi Latvijā 

Projekta ietvaros Latvijā tika apmācītas piecas speciālistu grupas, kopskaitā 93 bērnu aprūpes speciālisti un 8 Uzraudzības grupu pārstāvošo institūciju darbinieki. Trīs apmācību grupas notika Rīgā, pa vienai – Rēzeknē un Valmierā. Apmācībās piedalījās Latvijas SOS Valmieras un Īslīces bērnu ciematu un Jelgavas jauniešu mājas darbinieki, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību “Imanta”, “Vita”, “Ziemeļi”, “Pārdaugava” un jauniešu māju “Apīte” un “Ezermala” speciālisti, Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāļu “Teika”, Pļavnieki” un “Baldone”, VSAC “Liepāja” un VSAC “Latgale” filiāles “Kalkūni” darbinieki, speciālisti no Daugavpils bērnu nama “Priedīte”, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas”, Tiskādu bērnu nama, Rēzeknes bērnu nama–patversmes, Latgales reģiona krīzes centra “Rasas pērles”, Valkas novada Ģimenes atbalsta centra “Saulīte”, Madonas novada Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes centra “Ozoli”, Apes novada Bērnu nama “Gaujiena”, Kokneses novada Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte”, Gulbenes novada Litenes patversmes, kā arī pārstāvji no Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta un Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas. 

Strādājot pie izstrādātās programmas ilgtspējas nodrošināšanas, 2016.gada jūnijā apmācības tika piedāvātas Latvijas Bāriņtiesu asociācijas pārstāvjiem. Līdz ar to apmācību programmu  apguva viena bāriņtiesu darbinieku grupa no Valmieras pilsētas, Kocēnu, Kuldīgas, Rugāju, Gulbenes, Mārupes, Salaspils, Vecumnieku, Priekuļu, Alūksnes, Saulkrastu un Bauskas novadiem. Arī bāriņtiesu speciālisti atzinīgi novērtēja programmas lietderību savam darbam.

Šobrīd apmācību programma tiek piedāvāta kā maksas pakalpojums SOS neformālās izglītības mācību centrā “SOCIETAS SOCIALIS”. 

 

Vairāk informācijas: http://www.sos-childrensvillages.org/what-we-do/family-based-care/quality-in-care/training-of-care-professionals