- Projekts "Aprūpes speciālistu apmācība"

Visi jaunumi
01 Augusts 2016

Projekta uzraudzības grupa

ApmacibasGat.png

Eiropas Komisijas finansētā projekta „Bērnu aprūpes darbinieku apmācība” („Training Professionals Working with Children in Care ”) ietvaros darbojas projekta Uzraudzības grupa, kuras uzdevums ir veicināt projekta mērķa un uzdevumu izpildi. 

 

Uzraudzības grupā darbojas: 

 

  1. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja;
  2. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors Kaspars Jasinkevičs;
  3. Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Baiba Stankēviča;
  4. Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Lauris Neikens;
  5. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Krastiņa
  6. Latvijas Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja Līga Āboltiņa;
  7. Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vecākā juriste Zanda Rūsiņa
  8. Jauniešu pārstāvis Artūrs Pokšāns

 

Projekta realizācijas gaitā Uzraudzības grupas dalībnieki uztur regulāru saziņu un organizē klātienes tikšanās, lai strādātu pie projekta uzdevumu realizācijas. 

 

2015. gadā Uzraudzības grupa tikās trīs reizes: 4. martā, 10. jūnijā un 8. decembrī.  2015. gadā Uzraudzības grupa aktīvi piedalījās bērnu aprūpē strādājošo speciālistu apmācību rokasgrāmatas izvērtēšanā un priekšlikumu izstrādāšanā rokasgrāmatas kvalitātes uzlabošanai. Svarīgs Uzraudzības grupas pienākums bija izvērtēt iespējas, kā projekta ietvaros izstrādāto apmācību programmu padarīt ilgtspējīgu un piedāvāt savu skatījumu ilgtspējas realizācijai  valsts mērogā. Tā kā 2016. gadā sākās bērnu aprūpē strādājošo speciālistu apmācība, tad Uzraudzības grupa piedalījās apmācību grupu komplektēšanā un organizēšanā.

2016. gadā Uzraudzības grupa tikusies divas reizes – 4. februārī un 27. aprīlī – un plānota vēl vismaz viena tikšanās. Šajā gadā Uzraudzības grupas galvenais uzdevums ir bijis sekot apmācību norisei un darbs pie nacionālo rekomendāciju izstrādāšanas. Līdz projekta noslēgumam jāizstrādā nacionālo rekomendāciju galīgā versija un ceļvedis rekomendāciju ieviešanai valsts mērogā. 2016. gada novembrī Parīzē paredzēta starptautiskā projekta noslēguma konference, kurā piedalīsies arī pieci projekta Uzraudzības grupas dalībnieki.

 

Vairāk informācijas: http://www.sos-childrensvillages.org/what-we-do/family-based-care/quality-in-care/training-of-care-professionals