- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
29 Jūnijs 2015

Projekts tuvojas noslēgumam...

Nobeigumam tuvojas projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma, un, kas tika īstenots Bauskas novadā un Valmierā nu jau 19 mēnešu garumā.
Darbs ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros tiek nodrošināts, piesaistot speciālistus: sociālos darbiniekus, psihologus, juristus, ģimeņu asistentus. Līdz šim, 127 ģimenes saņēmušas projekta speciālistu pakalpojumus.
Kā viena no projekta inovatīvām sociālā darba aktivitātēm ir ģimeņu grupu konferences metodes pilotēšana sociālajā darbā. Gan Valmierā, gan Bauskā speciālisti ievieš šo metodi darbā ar projekta ģimenēm un kopumā šo pakalpojumu izmantojušas 6 ģimenes.
Valmierā darbu līdz marta beigām turpināja atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti. Nodarbības, ko apmeklēja vidēji 6 ģimeņu vecāki, notika reizi mēnesī. Lai arī grupa darbu beidza 27.martā, ir panākta vienošanās, ka grupas dalībnieki turpinās tikties, lai dalītos savās izjūtās un pieredzē, kā arī saņemtu līdzcilvēku atbalstu un stiprinājumu nākotnei.
Projekta ietvaros brīvprātīgu atbalstu jauniešiem no sociālā riska ģimenēm sniedza seši mentori – jaunieši. Brīvprātīgo mentoru darbs oficiāli beidzās 31.martā, taču, kā atzīst paši mentori, komunikācija ar saviem mentorējamajiem vēl turpinās: jaunieši bieži lūdz mentoru padomu, dalās savos pārdzīvojumos. Ar savu mentora pieredzi, brīvprātīgie mentori dalās īpaši sagatavotā Rokasgrāmatā, kur apkopota informācija arī par mentoru apmācībās gūto, sajūtām darbu uzsākot un beidzot, tāpat arī materiālā ievietota praktiska informācija, kas varētu palīdzēt uzsākt darbu personām, kuras nolēmušas kļūt par brīvprātīgo mentoru. Rokasgrāmata lasāma Asociācijas mājas lapā, sadaļā “Informatīvie materiāli” (https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/informativie-materiali/). Brīvprātīgo mentoru darba Rokasgrāmatas prezentācijas pasākums notika 26.maijā, kurā piedalījās skolu pārstāvji, sociālā dienesta darbinieki un citi interesenti.
Laikā no 18.-20.jūnijam plānota vēl viena vasaras nometne projekta ģimenēm Bauskā, kas bija iespējams finanšu ietaupījuma rezultātā. Nometne plānota Saulgriežu zīmē, kad ģimenēm būs iespēja izbaudīt gan braucienu uz jūru, gan doties dažādās izglītojošās aktivitātēs.

Projekta speciālisti darbu beigs 30.jūnijā. Jūlijs ir projekta pēdējais mēnesis, kad paredzēts arī projekta noslēguma seminārs, kurā dalīsimies ar projekta guvumiem, plānosim projekta idejas turpinājumu.

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja