- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
25 Jūlijs 2015

Nometne "Saulgriežu zīmē"

Finanšu ekonomijas rezultātā, projektā “ Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008) radās iespēja Bauskā noorganizēt vēl vienu vasaras nometni projekta ģimenēm ar bērniem. Tā kā nometnes plānotais laiks sakrita ar pirms Jāņu laiku – 18.-20.jūnijs, tad nometnes ideja tika saistīta ar saulgriežu laiku un nometne ieguva nosaukumu Saulgriežu zīmē. Nometnē piedalījās 6 projekta ģimenes, kopskaitā 20 dalībnieki (6 mammas un 14 bērni).


Šoreiz nometnes norises vieta tika izvēlēta viesu namā „Bērzkalni”. Pēc ierašanās, viesu nama apkārtni un izmantojamās telpas laipni izrādīja viesu nama administratore. Kad nometnes dalībnieki bija iepazinušies ar nometnes mērķi, darba kārtību un Nometnes iekšējās kārtības noteikumiem, tika organizētas jautras savstarpējas iepazīšanās rotaļas un citas saskarsmi veicinošas aktivitātes. Lai veidotu kopīgu un vienotu visu dalībnieku piederības sajūtu, visi devās tuvākajās, ziedošajās pļavās pēc jāņuzālēm. Lasot jāņuzāles, tika pārrunāts gan to nosaukums, gan to, kādam mērķim mūsu senči tās lietojuši un mēs lietojam joprojām. Kad krāšņie augu un ziedu klēpji bija pārnesti, visi ķērās pie ziedu pīnes veidošanas. Katra ģimene veidoja savu pīnes fragmentu, ko vēlāk savienoja vienotā 11 metru garā vītnē. Pēc pusdienām nodarbību vadītāji bija sagatavojuši atraktīvu pastaigu ar uzdevumiem, kas visiem dalībniekiem ļoti patika.


Pēcpusdienā darbs tika organizēts grupās, kad vecākiem bija iespēja sarunās ar psiholoģi Ēriku pārrunāt tradīciju un svētku nozīmi ģimenē, dalīties savās pārdomās un pieredzē. Tikmēr bērni čakli darbojās zāļu darbnīcā, kur gatavoja smilgu gredzentiņus un labo domu kamoliņus. Darbojoties ar rokām, psiholoģe Līga rosināja bērnus uz labajām domām, ko kamoliņā ielikt.


Otrā nometnes diena bija satraukuma pilna – brauciens uz jūru! Tūlīt pēc brokastīm devāmies ceļā uz Jūrmalu. Piedzīvojums aizsākās jau Dzintaru mežaparkā, kur gan mazi, gan lieli varēja izpriecāties rotaļu laukumos ar dažādu grūtības pakāpju brīvdabas trenažieriem un vingrošanas iekārtām. Varēja arī uzkāpt 36 metru augstajā skatu tornī – līdz augšai gan tika drosmīgākie!  Pēc atrakcijām visi devāmies pie jūras un daži to redzēja pirmo reizi – kāds tas bija pārsteigums! Tik liela, un nevar saredzēt malu! Lai arī laika apstākļi nebija īsti piemēroti peldēšanai, tas netraucēja jautri pavadīt laiku rotaļājoties jūrmalas baltajās smiltīs. Cits lasīja gliemežvākus, cits veidoja smilšu pilis... Kāda no mammām atzīst: „Ļoti patika brauciens uz jūru – ar labu noskaņojumu aizbraucām un atbraucām. Bija laba kompānija.”


Trešā diena bija plānota kā improvizēta ielīgošana – kā nekā svētki jau gandrīz klāt! Dienu sākām ar braucienu uz „Rožmalām”, ko sauc arī par Ribes dzirnavām, kur „izstaigājām” Grauda ceļu, kurā mūs laipni pavadīja pats saimnieks Artis. Pirms ekskursijas, saimniece ikvienu iesaistīja radošā darbnīcā – katrs izgatavoja savu pīrāgu ar gaļas pildījumu, un kamēr gājām Grauda ceļu, mūsu pīrāgi gozējās krāsniņā. Kad ekskursija bija galā, mājīgā dzirnavu 2.stāva istabā varējām nobaudīt savus pīrāgus ar siltu zāļu tēju, un tad laimīgi doties atpakaļ uz Bērzkalniem.


Pēc pusdienām iepazinām latvju zīmes un to pielietojumu nu jau gadu simtu garumā. Katra ģimene darināja arī savu zīmi ar pārliecību, ka tā daudz ko mainīs uz labo pusi. Launaga laikā iekūrām ugunskuru, ap ko nolikām savu ziedu vītni, suminājām Jāni un Līgu, dziedājām jāņudziesmas un sagaidījām arī kādu pārsteigumu – skaistu un garšīgu torti!
Esam ļoti pateicīgi laipnajam un atsaucīgajam Bērzkalnu kolektīvam par jauko uzņemšanu un gardajām maltītēm.