- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
17 Jūnijs 2014

Bauskā notikuši semināri par Ģimeņu grupas konferences metodi


Apmācību semināri par Ģimeņu grupas konferences metodi un tās ieviešanas iespējām sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem pašvaldībā Bauskā norisinājās no 10.līdz 13.jūnijam. Seminārus vadīja Ģimeņu grupas konferences metodes eksperte un pasniedzēja Irina Hanasjuk  (Murmanska, Krievijas SOS Bērnu ciematu asociācija) – iepazīstināja ar metodi, tās misiju un iespējām to īstenot vietējā kopienā, kā arī citu valstu pieredzi.

Seminārs tika organizēts projekta „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” ietvaros, ko no 2013.gada novembra līdz 2015.gada martam Bauskas novadā un Valmieras pilsētā īsteno Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar partneriem - organizāciju „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests" (plašāka informācija par projektu pieejama mājaslapā http://www.sosbernuciemati.lv sadaļā „Citi projekti”). Kā viena no projekta aktivitātēm ir paredzēta Ģimeņu grupas konferences metodes ieviešana sociālajā darbā.


Ģimenes grupas konference (ĢGK) ir grupveida ģimenes locekļu satikšanās visplašākajā šīs definīcijas nozīmē. Uz tikšanos tiek aicināti radinieki, ģimenei tuvi cilvēki: tie var būt arī kaimiņi un draugi, vai iestāžu darbinieki, kā arī speciālisti no dažādiem dienestiem, kas var sniegt ģimenei nepieciešamos pakalpojumus, lai kopīgi atrisinātu radušos problēmu.

Šī metode radusies ap 1980. gadu Jaunzēlandē, sākotnēji - lai novērstu situāciju, kad pārliekas institūciju atbildības uzņemšanās un kultūras atšķirību dēļ, ļoti daudzi vietējo pamatiedzīvotāju bērni problēmsituācijās bija nokļuvuši ārpusģimenes aprūpē, tādejādi gan nodrošinot viņiem labākus dzīves apstākļus, taču vienlaikus izraujot no dabiskās vides. Viss sāka mainīties, kad gadījumu risināšanā tika iesaistīta pati ģimene, draugi, tuvākie cilvēki. Ar neatkarīga tikšanās vadītāja (kurš darbojās kā starpnieks starp "valsti" un "ģimeni") un noteiktas metodikas palīdzību vadot procesu, risinājums tika padarīts par pašas ģimenes atbildību. Izrādījās, ka sistēma der arī citiem iedzīvotājiem, to pārņēma arī citas valstis. Pašlaik metode tiek izmantota arī Eiropā - Norvēģijā, Zviedrijā, Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Krievijā u.c. - gan darbā ar ģimenēm ar bērniem, gan arī likumpārkāpumu, vardarbības, gados vecu vai cilvēku ar īpašām vajadzībām jomā.