- Projekts „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”

Visi jaunumi
05 Decembris 2015

Projekta „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” noslēguma seminārs

Šā gada 17. decembrī notiks Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/201 „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” noslēguma seminārs.

 

Semināra mērķis: projekta rezultātu prezentācija un diskusija par risinājumiem jauniešu ārpusģimenes aprūpē patstāvīgas dzīves uzsākšanu

Semināra  norises laiks: 17.12.2015. plkst.10.00-12.00

Semināra  norises vieta: Labklājības ministrija, 3. stāva zāle

 

DARBA KĀRTĪBA

 

LAIKS

TĒMA

LEKTORS

10.00-10.20

Uzruna un  kafijas pauze

Linda Zīverte – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija,  programmu direktore

10.15.-10.45

Projekta rezultāti un secinājumi

Linda Zīverte – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija,  programmu direktore

Līga Bērziņa – eksperts jauniešu aprūpes jautājumos

10.45 – 11.05

Mentori.lv programmas pieredze sniedzot atbalstu jauniešiem patstāvīgas dzīves uzsākšanā

 

Jana Priedniece – Mentoru programmas vadītāja

11.05. – 11.25

Jauniešu  viedoklis: kopsavilkums no jauniešu vadītām diskusijām Jauniešu mājās

Artūrs Pokšāns un Ako Kārlis Cekulis – jauniešu grupu moderatori

11.25 – 12.00

Kopīga diskusija un vienošanās par prioritātēm jauniešu drošumspējas stiprināšanai uzsākot patstāvīgu dzīvi

 

 

 

 

Projekts tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.