- Projekts "Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem - starptautiski atzītas apmācību un atbalsta programmas īstenošana Latvijā”

Visi jaunumi
29 Augusts 2016

PROJEKTS “Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem - starptautiski atzītas apmācību un atbalsta programmas īstenošana Latvijā”

Pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētajai programmai „NVO fonds”, turpinām projekta “Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem  -  starptautiski atzītas apmācību un atbalsta programmas īstenošana  Latvijā” (nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/067) īstenošanu.

Jau maija beigās starptautiska trenera  Rob van Pagée vadībā mācības uzsāka īpaši atlasītā un nokomplektētā Latvijas apmācību vadītāju-treneru grupa, pavisam 22 cilvēki (plānoto 20 dalībnieku vietā). Rob van Pagée ir audžuģimeņu aprūpes speciālists, vadošais treneris un fonda Op Kleine Schaal (OKS) direktors Nīderlandē. OKS ir audžuģimeņu mācību un resursu centrs, kas strādā Eiropā. OKS ir vadījis apmācību programmas “AIRI vecākiem” ieviešanu daudzās Eiropas valstīs. 

Apmācību vadītāju-treneru pārus veido viens jomas speciālists (psihologs, sociālais darbinieks) un viens praktiķis, kam pašam ir audžuvecāka, adoptētāja vai aizbildņa praktiskā pieredze. Viņi pārstāv visus Latvijas reģionus un dažādas pilsētas, tai skaitā:  Rīga, Salaspils, Saulkrasti, Ogre, Tukums, Talsi, Bauska, Valmiera, Ilūkste. Projekta ietvaros katrs pāris strādā ar savu apmācību jeb prakses grupu, kurās programmu apgūst gan tie cilvēki, kuri vēl tikai apsver domu savā ģimenē uzņemt kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu, gan arī cilvēki, kuri jau ir konkrēti izlēmuši kļūt par audžuģimeni vai adoptētāju, kā arī aizbildņi,  audžuģimenes un adoptētāji, kuru ģimenēs jau aug kāds bez vecāku gādības palicis bērns. 

Vienas prakses grupas dalībnieku skaits  ir vidēji 15 cilvēki. Kopumā mācības Projekta ietvaros finansētajās prakses grupās uzsākuši aptuveni 160 apmācību dalībnieki (apmācībām varēja pieteikties arī vairāki vienas ģimenes locekļi) – gandrīz 2 reizes vairāk kā tikām plānojuši (jāpiebilst, ka viena – papildus grupa – gan netiek finansēta šī projekta ietvaros).  

Prakses grupu norises vietas, prakses grupu vadītājus un kontaktpersonas SKATIET ŠEIT.

Ja Jums ir jautājumi par apmācību norisi, prasībām, saturu un citiem ar apmācībām saistītiem jautājumiem, lūdzam zvanīt / rakstīt Lindai Zīvertei, SOS Bērnu ciematu asociācijas programmu vadītājai: 29101227; e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv.

Šobrīd - 2016.gada vasaras beigās - notiek intensīvs apmācību darbs un darbs prakses grupās.  Apmācības plānots noslēgt un izvērtēt  2016.gada rudenī.

Projekta īstenošanai piešķirtais Sabiedrības integrācijas fonda finansiālais atbalsts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem: EUR 9688,47 (t.sk. ne vairāk kā 10% administratīvās izmaksas).

Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs - Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.