- Projekts "Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālo risku"

Sociālā riska bērni savā dzīvē sastopas ar skarbiem izaicinājumiem, īpaši oficiālās izglītošanās procesā gan sociālu, psiholoģisku un emocionālu, gan citu iemeslu dēļ. Bieži viņiem trūkst motivācijas un mācīšanās prasmju, viņi cieš emocionālu un socializēšanās problēmu dēļ. Skolotājiem, audžu vecākiem un atbalsta darbiniekiem bieži pietrūkst zināšanu un prasmju, lai strādātu ar šo mērķauditoriju. Skolās nav pietiekami daudz atbalsta pakalpojumu, kapacitātes un kompeteneces, lai strādātu ar šādiem bērniem un ģimenēm individuāli. Ģimenēm ir vāja sadarbība ar skolām un ir zema motivācija un prasmes, lai atbalstītu savus bērnus mācībās.

Kvalitatīva izglītība palīdz bērniem attīstīt spējas, kas viņiem nepieciešamas, lai dzīvotu cienījamu dzīvi, un dod iespēju viņiem kļūt sociāli aktīviem. Līdz šim izglītības projekti šajā jomā ir bijuši ierobežoti darbības rādiusā, kapacitātē un funkcijās katras valsts un apvidus līmenī. Tajā pašā laikā, problēmas ir līdzīgas, un kādā valstī iegūtā pieredze  var būt pielietojama citās un tikt izmantota plašākām sociālā riska bērnu grupām.

Šī projekta mērķauditorija ir sociālā riska bērni, speciālisti un vecāki, kuri saskaras ar to ikdienā. Ļoti svarīgi ir izveidot labus atbalsta pakalpojumus bērniem un viņu vecākiem vietējā līmenī, lai spētu palīdzēt bērniem sasniegt progresu skolā un vēlāk viņu dzīvēs. Šis projekts sniegs vienlīdzīgas iespējas bērnu grupām no visvieglāk ievainojamām un nelabvēlīgām ģimenēm labāk integrāties vietējās sabiedrības dzīvē un dos ieguldījumu viņu veiksmīgai socializācijai nākotnē. Sadarbība starp četrām skolām (Põltsamaa, Pleskavā, Valmierā un Tartu), trim SOS bērnu ciematiem, kā arī vietājām pašvaldībām un izglītības nodaļām sniegs vairāk iespēju attīstīt atbalstošu sistēmu, lai uzlabotu kvalitatīvu izglītību bērniem ar sociālo risku.

Projekts veidos platformu, kur speciālisti varēs dalīties ar savu pieredzi, īpaši darbā ar bērniem no sarežģitas sociālās vides un ar īpašām izglītošanās vajadzībām; vecāki varēs apgūt zināšanas, kā atbalstīt savus bērnus; skolēni varēs iegūt jaunas komunikatīvās un sociālās prasmes. Jaunu un inovatīvu metožu ieviešana dos pārlicību, ka bērni būs sagatavoti patstāvīgai dzīvei un varēs paaugstināt savu pašvērtējumu.

Projekta partneri:

- Pleskavas Pedagoģiskais Komplekss (Krievija),
- Pleskavas SOS bērnu ciemats (Krievija),
- Valmiera 5.vidusskola (Latvija),
- Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija - Valmieras SOS bērnu ciemats (Latvija),
- Igaunijas SOS Bērnu ciematu asociācija - Poltsmaa SOS bērnu ciemats (Igaunija),
- Tartu Annelinna ģimnācija (Igaunija).

Projekta budžets:
Kopējais budžets: 231 765,83 EUR
Programmas līdzfinansējums: 196 765,83EUR (85%) 
Projekta līdzfinansējums: 35 000,00EUR (15%)

Papildu informācija par projektu mājas lapā