- Projekts "Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālo risku"

Visi jaunumi
01 Novembris 2013

Pleskavas SOS bērnu ciemata ģimenes vizīte Valmierā

 

Jau otro reizi pārrobežu sadarbības programmas ESTLATRUS atbalstītā projekta «Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālo risku» ietvaros Valmieras SOS bērnu ciemats uzņēma viesus - šajā reizē bērnus un vecākus no Pleskavas SOS bērnu ciemata.

Par viesu uzņemšanu rūpējās divu Valmieras ciemata ģimeņu māju "Jasmīni” un „Harmonijas” vecāki un bērni, kopā iesaistoties radošās nodarbībās, sportiskās aktivitātēs, apskatot pilsētas interesantākās vietas un pavadot laiku spēlējot spēles un sarunās.

Māju "Jasmīni" bērni stāsta, ka viņiem ļoti patika kopā pastaigāties, spēlēt spēles un iepazīstināt viesus ar pilsētu. Diviem ģimenē dzīvojošajiem brāļiem visspilgtākās atmiņas saistās ar BMX trases un slavas zāles apmeklējumu.  Abiem zēniem bija viegli iesaistīties sarunās, jo viņu dzimtā ir krievu valoda. Bērni ar prieku atceras kāpšanu Sīmaņa baznīcas torni. Jaunākā no meitenēm izmantoja savas prasmes un bija liels palīgs tiem Pleskavas bērniem un pieaugušajiem, kuri izgatavojas sev rotaslietas radošajās darbnīcās.  Viens no zēniem atzīst, ka labprāt būtu parādījis viesiem arī jaunākās un modernākās Valmieras ēkas - jauno autoostu un mūzikas skolu, bet cits brālis vēlētos  ciemiņus aizvest uz savu skolu.

SOS audžumamma Vēsma uzskata, ka Pleskavas ģimenes ciemošanās bija ļoti jauks un interesants pasākums. "Gan bērni, gan pieaugušie bija sirsnīgi, labsirdīgi, un trīs kopā pavadīto dienu laikā paspēja savā starpā sadraudzēties." Vēsma atceras, ka Pleskavas bērniem patika ekskursija pa Valmieru un tika uzdoti jautājumi, uz kuriem atbildes bija jāmeklē arī internetā. Viesi novērtēja, ka pilsēta ir sakopta, tīra un klusa. Pleskavas SOS bērnu ciemata audžumammas bija patīkami pārsteigtas par plašo interešu izglītības piedāvājumu Valmierā, kā arī par Valmieras pašvaldības atbalstu un doto iespēju SOS ciemata bērniem pulciņus apmeklēt bez maksas. Pārrunājot savu ikdienas darbu specifiku, SOS audžumammas atzīst, ka abās valstīs viņas saskaras gan ar sabiedrības interesi par savu darbu, gan arī ikdienas rūpes ir līdzīgas. Abos ciematos mammām nav viegli izvadāt 5 līdz 6 ģimenē dzīvojošus bērnus uz dažādiem pulciņiem, tomēr mammas atzīst, ka bērnu attīstībai interesējošo sporta un radošo nodarbību apmeklēšana ir ļoti nozīmīga, tādēļ  bērni  gan sporto, gan apgūst mūziku, gan darbojas citās interesējošas jomās.

Kopīgās tikšanās laikā abu ciematu bērniem, mammām un arī pārējiem darbiniekiem bija iespēja iepazīties un sadraudzēties, iesaistīties daudzveidīgās kopīgās aktivitātēs, dalīties savā pieredzē un sirds siltumā, kā arī sazināties vairākās svešvalodās un pārliecināties, ka to mācīšanās ir nozīmīga.


Projekts «Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālo risku» (ar akronīmu  „Izglītība bez valstu robežām”) saņēmis atbalstu no Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam. 


Infromāciju sagatavoja:
Līga Sovere
Projekta koordinatore/ Valmieras SOS BC psiholoģe