Darbība

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas misija ir palīdzēt bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, kā arī tiem bērniem, kuri varētu zaudēt savus vecākus.

Lai rūpētos par grūtībās nonākušiem bērniem un ģimenēm, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ietvaros ir realizēti vairāki projekti: SOS bērnu ciemati un jauniešu mājas, kā arī SOS ģimeņu stiprināšanas projekti. 

Kas ir SOS bērnu ciemati?

SOS bērnu ciemati ir vide, kas radīta bērniem, kuri izņemti no viņu bioloģiskās ģimenes vai kādu iemeslu dēļ palikuši bez apgādniekiem. Šajos ciematos bērniem ir radīti apstākļi, kas ir iespējami tuvi videi un dzīvei ģimenē. 

Šajos ciematos bērni iegūst reālu ģimeni – mammu, dažreiz arī tēti, viņiem ir iespēja dzīvot kopā ar īstajiem brāļiem un māsām, saņemt mīlestību, drošus apstākļus, kur viņi var pilnvērtīgi augt un attīstīties. Īpaša uzmanība tiek veltīta bērnu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei. SOS bērnu ciemati vēlas sniegt bērniem visu labāko, lai pārveidotu negatīvās bērnības atmiņas. 

Kā bērni nonāk SOS ģimenēs?

Lēmumu par bērna izņemšanu no bioloģiskās ģimenes pieņem pašvaldības bāriņtiesa, kas kopā ar pašvaldības sociālo dienestu meklē bērnam vispiemērotāko aizstājējģimeni. Ja bērnam nav tuvinieku vai citu cilvēku, kas gatavi paņemt viņu aizbildnībā, parasti tiek meklēta iespēja atrast bērnam piemērotu audžuģimeni vai ievietot viņu valsts vai pašvaldības bērnunamā. 

SOS bērnu ciematu ģimenes parasti tiek izvēlētas, ja ģimene tiek meklēta vairākiem bioloģiskiem brāļiem un māsām. SOS bērnu ciematos brāļi un māsas netiek šķirti, un SOS ģimene var uzņemt līdz pat septiņiem vienas ģimenes bērniem.

SOS bērnu ciemati Latvijā

Pirmais SOS bērnu ciemats Latvijā tika izveidots 1997. gadā Īslīcē, Bauskas novadā. Kopš tā laika SOS bērnu ciematu ģimenēs ir uzauguši vairāk nekā 220 bērnu, no kuriem daļa kļuvuši patstāvīgi un jau izveidojuši savas ģimenes. 

Pašlaik mūsu aprūpē ir ap 150 bērnu no visas Latvijas. Divas mūsu integrētās ģimenes dzīvo arī ārpus SOS ciematiem.

Jauniešu māja

SOS jauniešu mājas ir radītas jauniešiem, kas auguši SOS bērnu ciematu ģimenēs un sasnieguši 16 gadu vecumu jeb beiguši 9.klasi. Šeit viņi var uzturēties un gatavoties patstāvīgai dzīvei līdz pat 24 gadu vecumam, ja, sasnieguši pilngadību, viņi nolemj turpināt mācības. 

Jauniešu mājās viņi paši uzņemas rūpes par kārtību, maltītes gatavošanu, pirkumiem un pārējo sadzīvi. 

Pašlaik Latvijā ir viena jauniešu māja – Jelgavā. 

Ģimeņu stiprināšana un atbalsts 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija nodrošina arī īstermiņa aprūpi, strādājot ar ģimenēm, kas nokļuvušas krīzes situācijā, cenšoties nepieļaut ģimenes iziršanu, sniedzot psihosociālo atbalstu, ja nepieciešams, arī finansiālu atbalstu. Ģimenes bez maksas var saņemt psihosociālo palīdzību, piedalīties dažādās atbalsta grupās un iesaistīties aktivitātēs gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta centri darbojas trijās Latvijas pilsētās: Rīgā, Bauskā un Valmierā.

Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projektu mērķis ir palīdzēt vecākiem uzņemties atbildību un rūpes par saviem bērniem, lai bērni varētu augt viņiem vispiemērotākajā vidē – savā ģimenē. 

Šos projektus aizsākām 2006. gadā. Kopš tā laika atbalstu ir saņēmuši vairāk nekā 5000 bērnu un viņu ģimenes.