Par organizāciju

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir labdarības organizācija, kas kopš 1997. gada veido un atbalsta SOS ģimenes bērniem, kas palikuši bez savu vecāku gādības, kā arī SOS ģimeņu atbalsta centros palīdz ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās.

 

Organizācijas mērķis

Mūsu darba galvenais mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai un to darīt, ievērojot bērna individuālās vajadzības un tiesības. 

 

Vejone Iveta.jpg

Patronese

Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone ir SOS Bērnu ciematu asociācijas patronese kopš 2015. gada septembra.

“Katram bērnam ir nepieciešama ģimene, kurā viņš jūtas mīlēts, saprasts, gaidīts un vajadzīgs. Katram bērnam ir vajadzīga vieta, kurā viņi būtu apgādāti un varētu uzaugt līdz nākamajam posmam savā dzīvē,” saka Iveta Vējone.

 

 

 

 

Finansējums un atbalsts

Organizācijas darbība lielā mērā ir atkarīga no ziedotāju labvēlības. Lai SOS ģimenes varētu audzināt pieņemtos bērnus, tām nepieciešams ziedotāju atbalsts. Pusi no izmaksām, kas saistītas ar bērnu uzturēšanos SOS ģimenēs, palīdz segt bērnu dzimtās pašvaldības. Atlikušie līdzekļi, kas nepieciešami, lai rūpētos par bērniem, SOS ģimeņu rīcībā nonāk, pateicoties labas gribas cilvēku ziedojumiem.

 

Arī Tu vari atbalstīt SOS bērnu ciematu bērnus. Uzzini vairāk! 

 

Sabiedriskā labuma statuss 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir biedrība, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Tas nozīmē, ka ziedojot Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai, privātpersonām un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

 

Organizācijas sabiedriskā labuma statusu apliecinošo dokumentu variet aplūkot šeit.

Struktūrvienības 

Asociācijas struktūrvienību darbību koordinē asociācijas birojs Rīgā, tā direktore ir Ilze Paleja.

 

Biedrības pārvalde

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija ir biedru organizācija, kuras augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, kas tiek sasaukta reizi gadā. Biedri ik pēc diviem gadiem ievēl asociācijas padomi 7 cilvēku sastāvā.

Padomes priekšsēdētājs

Kārlis Danēvičs

Kārlis Danēvičs

Padomes locekļi

Daiga Eiduka

Daiga Eiduka

Ela Janczur

Ela Janczur

Ivars Grunte

Ivars Grunte

Veronika Kima Zeile

Veronika Kima Zeile

Goda biedri

Ingrīda Meierovica

Ingrīda Meierovica

Astra Pavlovska

Astra Pavlovska

Māra Bite

Māra Bite