Pašvaldības

Uzņemšanas noteikumi Citi noteikumi

Jelgava

LSatvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus. Latvijā organizācija darbojas kopš 1997. gada.

www.jelgava.lv

Jelgava

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus. Latvijā organizācija darbojas kopš 1997. gada.

www.jelgava.lv

Jelgava

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus. Latvijā organizācija darbojas kopš 1997. gada.

www.jelgava.lv