Jaunatnes lietu speciālists

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija (www.sosbernuciemati.lv) ir starptautiska, sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un sniedz palīdzību ģimenēm ar bērniem Latvijā kopš 1997.gada. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Lielrīgas reģionālā programma īsteno kompleksu preventīvu, bērnu interešu aizstāvības, izglītošanas un sociālās rehabilitācijas darbu ar ģimenēm Rīgā un Latvijā.

 

Sakarā ar jauna darbības virziena – atbalsts bērniem un jauniešiem, uz kuriem attiecināms “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 58.pants - aicinām pievienoties savai komandai:

 

JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTU/I

 

Paredzamie pienākumi JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTAM/EI: 

 1. Plānot un īstenot praktiskus pasākumus, ar mērķi veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
 2. Organizēt aktivitātes jauniešiem, lai neformālās izglītības ceļā iegūtu dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences.
 3. Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radīt labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.
 4. Veicināt jauniešu patstāvību, atbildību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā par savu dzīvi.
 5. Pārzināt un izmantot inovatīvas metodes darbā ar jauniešiem.

 

Prasības:

 • Vēlama 2 gadu darba pieredze darbā ar jaunatni, uz jauniešiem vērstu aktivitāšu un programmu īstenošanā.
 • Augstākā izglītība vēlama sociālajā, pedagoģijas, psiholoģijas, teoloģijas vai sporta izglītības jomā.  
 • Zināšanas un izpratne par jaunatnes lietas reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem.
 • Prasme orientēties neformālās izglītības iespēju, karjeras veidošanas un sociālā darba jomās.
 • Augsta motivācija darbam ar jauniešiem, radošums, teicamas komunikācijas prasmes, noturība stresa situācijās.
 • Vēlama B kat. autovadītāja apliecība. 

 

Mēs piedāvājam: dinamisku un radošu darbu starptautiskā, nevalstiskā organizācijā ar ievērojamu pieredzi bērnu aprūpes un ģimeņu atbalsta jomā; konkurētspējīgu atalgojumu, veselības apdrošināšanu un apmācības.

 

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītājai Ivitai Puķītei mob. tālrunis: 26682721

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt personāla vadītājai Elīnai Niemiro uz e-pasta adresi: elina.niemiro@sosbca.lv līdz 08.05.2017. ar norādi Jaunatnes lietu speciālists/e.

www.sosbernuciemati.lvwww.sos-childrensvillages.org.