Informējam, ka mūsu lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lai turpinātu lietot mūsu lapu, lūdzu, piekrītiet, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk par sīkdatņu politiku

Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Aicinām nobalsot par labāko sociālo darbinieci!

Ziņas datums
9. janvāris, 2023
Mūsu kolēģe, SOS Bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu atbalsta centra "AIRI Vecākiem" sociālā darbiniece, Ineta Vizuliņa izvirzīta nominācijai: “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2022". Aicinām nobalsot par Inetu!
 

Aicinām nobalsot par Inetu: 👉 https://www.visidati.lv/aptauja/1938609088

Informācija par Inetas sasniegumiem 2022. gadā:
Ineta ir sociālais darbinieks ar lielo burtu. Viņu raksturo trīs vārdi – cilvēkmīlestība, atbildība un neizsīkstoša enerģija. Viņas darbs vienmēr bijis veltīts ģimenēm ar bērniem, tai skaitā audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem. Ineta ir īpaša ar savu dedzību darbā - jau 10 gadus strādājot sociālajā jomā, viņa ir tā darbiniece, kurai vēl joprojām mirdz acis un deg sirds par savu darbu, savām ģimenēm. Viņai piemīt neizsīkstošs radošums un azarts, kas pozitīvi ietekmē kolektīva mikroklimatu un aizrauj kolēģus.

Veicot sociālā darbinieka pienākumus, saskarsmē ar klientiem, viņa vienmēr ir korekta, ar vēlmi uzklausīt, profesionāli iedziļināties klienta problēmā un rast iespējami pozitīvu risinājumu. Pati Ineta bieži ir uzsvērusi, ka viņas darba mērķis un svarīgākais aspekts ir atbalstīt un palīdzēt gan bērniem, kuri nonākuši ārpusģimenes aprūpē, gan viņu uzņemošajām ģimenēm. Neatņemama Inetas ikdienas darba sastāvdaļa ir saruna ar klientiem, lai sniegtu atbalstu bērniem un viņu audžuvecākiem, kā arī iedrošinātu un motivētu audžuvecākus uzdrīkstēties aktīvi iestāties par bērna labākajām interesēm. Darbā ar klientiem un komunikācijā ar citiem speciālistiem Ineta saskata resursus pat tur, kur šķiet, ka viss ir izsmelts, viņa spēj domāt “ārpus rāmja”, to var saukt arī par intuīciju, instinktu jeb sesto prātu.

Inetai piemīt apbrīnojama izturība, neticami, ka pat visgrūtākajos apstākļos, kad COVID – 19 izplatības ietekmē trūka darbinieku un Ineta viena veica divu cilvēku darbu, viņa nevienā vārdā netika pārkāpusi savstarpējās komunikācijas, ētikas normas, izrādot sapratni par situāciju. Kolēģi saka: “Ineta pieņem jebkuru izaicinājumu, viņai raksturīgs elastīgums un ieinteresētība sasniegt mērķi, radot pozitīvu attieksmi pret veicamo.”

Ineta ir atvērta diskusijām ar kolēģiem, neliedz savu profesionālo padomu, tai pašā laikā, vienmēr mācās, lai padziļinātu zināšanas un pilnveidotu savu profesionalitāti. Viņa labprāt rūpējas ne tikai par savu un kolēģu emocionālo komfortu, bet ar lielu entuziasmu iesaistās dažādās radošās aktivitātēs, lai iepriecinātu arī klientus, jo gūst gandarījumu no citiem radītā prieka 2022. gada vasarā Ineta kā komandas dalībniece aktīvi iesaistījās organizējot audžuģimeņu saieta pasākumu Valmieras un Cēsu novada audžuģimenēm, kurā audžuģimenēm bija iespēja kopā ar bērniem aktīvi kopā pavadīt laiku dažādās radošās nodarbībās, veicinot ģimenisko saišu un vērtību stiprināšanu, kopā iemācoties radīt ko jaunu, kā arī izbaudot aktīvas izklaides. Vecākiem bija iespēja stiprināt savus resursus, daloties ar pieredzes stāstiem, zināšanām, kā arī izbaudīt relaksācijas procedūras. Ineta iesaistījās gan pasākuma plānošanā, iedvesmojot komandu un radot idejas pasākuma aktivitātēm, gan arī to realizēšanā. Ineta pilnībā uzņēmās atbildību un bija līdzdalīga gan supošanas aktivitātēs un kopīgā ēdienagatavošanā, gan atbalstot kolēģus. Audžuģimeņu saieta pasākums ir nozīmīgs Vidzemes audžuģimeņu saliedēšanas pasākums, kas veicina ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu iekļaušanos sabiedrībā, sniedz iedvesmu audžuģimenēm turpināt veikt savu misiju, nodrošinot mīlošas mājas bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

2022. gadā SOS Ģimeņu atbalsta centrs “AIRI vecākiem” aktīvi ievieš praksē jaunu metodiku, izstrādājot audžuģimeņu atbalsta plānus un bērnu individuālās attīstības plānus. Ineta bija viena no speciālistēm, kas piedalījās metodikas izstrādāšanā, aprobējot to praksē, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu profesionāla sociālā darba attīstībā Latvijā darbā ar uzņemošajām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzlabojot un pilnveidojot ārpusģimenes atbalsta centru sniegtos pakalpojumus. Ineta aktīvi ievieš jauno metodiku sava darba praksē, kā arī regulāri dalās ar kolēģiem, sniedzot savu pieredzes skaidrojumu par informācijas iegūšanu, intervējot audžuvecākus, speciālistus, atbalsta plānu izstrādāšanā un ieviešanā. Ineta ar ieinteresētību meklē un atrod jaunus speciālistus, lai nodrošinātu atbalsta plānos iekļauto ģimenes vajadzību piepildīšanu. Viņa iniciējusi līgumu noslēgšanu ar jauniem psihologiem, atbalsta personu mācībās, mūzikas nodarbību vadītāju.
Ineta strādā ārpusģimenes atbalsta centrā kopš tā dibināšanas 2018. gadā, bet pirms tam viņai ir 10 gadu pieredze, strādājot Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā. Šo gadu laikā Ineta uzkrājusi bagātīgu pieredzi darbā ar ģimenēm ar bērniem. Ineta nesavtīgi dalās savās zināšanās un pieredzē ar jaunajiem kolēģiem Valmierā, Gulbenē, Rīgā, Bauskā un Kuldīgā, regulāri piedaloties supervīzijās, sanāksmēs, komandas treniņos, semināros, sniedz individuālas konsultācijas konkrētu situāciju risināšanā. Inetai ir dziļa izpratne un redzējums par situācijām un viņa vienmēr pauž savu profesionālo viedokli, iesaistās diskusijās, prot pamatot savu viedokli ar prakses un teorijas piemēriem. Kolēģi labprāt izvēlas vērsties pie Inetas, kad praksē rodas neskaidrības vai ir nonākuši strupceļā. Inetai vienmēr būs atbildes uz jautājumiem, bet, ja nebūs, viņa zinās kam jautāt, nekad neatteiks un palīdzēs atrast risinājumu. Bieži, tieši Ineta, ir bijusi iniciatore starpinstitucionālai sadarbībai, lai virzītu problēmu risināšanu, veicinātu uzņemošo ģimeņu sadarbību ar bērna bioloģiskajām ģimenēm. Ineta strādā ar ģimenēm sistēmiski, tāpēc velta laiku sadarbībai ar ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu bioloģiskajiem vecākiem, Ineta vienmēr ir blakus un sniedz atbalstu bērniem viņu dzīves posmā, kad tie uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc pilngadības sasniegšanas. Ineta mērķtiecīgi un neatlaidīgi sadarbojusies ar bērnu izcelsmes pašvaldībām, lai veicinātu jauniešiem atbilstošākās un piemērotākās dzīves vietas iekārtošanu pēc pilngadības sasniegšanas. Ineta sadarbojas ar speciālistiem, kuri sniedz pakalpojumus audžuģimenēm, lai saņemtu atgriezenisko saiti par pakalpojuma ietekmi, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī plānotu turpmākos atbalsta pasākumus. Ineta, pārstāvot Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, aktīvi pauž savu profesionālo, pieredzē balstīto viedokli par ārpusģimenes aprūpes sistēmā nepieciešamajiem uzlabojumiem, starpinstitūciju sanāksmēs, semināros un konferencēs, tiekoties ar bāriņtiesu, sociālo dienestu darbiniekiem, citu atbalsta centru kolēģiem, žurnālistiem, potenciālajiem audžuvecākiem un citiem interesentiem.

Gan 2022. gada vasarā, gan arī vairākus gadus iepriekš, Ineta lielu ieguldījumu devusi jauniešu vasaras nometnes “Pieaugušo dzīve” organizēšanā un atbalsta sniegšanā nometnes dalībniekiem, esot kopā ar jauniešiem visu nometnes laiku. Daudz labu vārdu pēc jauniešu dalības nometnē veltījuši gan jaunieši, gan viņu vecāki. Rezultāts, ko jaunieši iegūst, atrodoties šajā pieaugušo dzīves “izmēģinājuma” nedēļā, lielā mērā ir Inetas nesavtīgais ieguldījums viņu nākotnei. Pēc kārtējās nometnes Inetai atkal ir gandarījuma sajūta par veiksmīgi un vērtīgi paveiktu darbu, un mirdz acis, kad viņa dalās ar kolēģiem par nometnē piedzīvoto un gūtajām atziņām.

Aicinām nobalsot par Inetu: 👉 https://www.visidati.lv/aptauja/1938609088

🏆 Labklājības ministrija ik gadu izsludina konkursu ar mērķi apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē un sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā.Konkursa uzvarētāju apbalvošana plānota 2023. gada martā.

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem