Ziedot

Sūdzību, pateicību un priekšlikumu iesniegšanas kārtība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijā

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija (turpmāk tekstā – Asociācija) ir labdarības organizācija, kas strādā bērnu labā, un mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai uzlabotu savu profesionālo darbību.

Tāpēc jebkuru atsauksmi (sūdzību, priekšlikumu, pateicību) uztveram nopietni, kā iespēju uzlabot mūsu darbu. Īpaši svarīga ir informācija par ikvienu bērnu drošības pārkāpumu, par kuru aicinām ikvienu ziņot nekavējoties!

Esam arī ļoti priecīgi saņemt pateicību par to labo, kas izdarīts, jo tas mūs motivē strādāt vēl labāk!

Iesniedziet sūdzību vai ziņojumu, ja:

 • Jums ir aizdomas/informācija, ka kāds no mūsu aprūpē esošajiem bērniem cieš no vardarbības vai sliktas pakalpojuma kvalitātes. Ziņojiet par to nekavējoties!
 • kāds no mūsu darbiniekiem ir pret Jums izturējies slikti un ar necieņu;
 • ir kādi citi iemesli mūsu rīcībā, kas ir Jūs sarūgtinājuši un raisījuši neapmierinātību.

Sūdzībā vai ziņojumā lūdzam norādīt konkrētus faktus, ar ko esat saskārušies, un kādu rīcību jūs sagaidītu no Asociācijas. Ja vēlaties saņemt no mums rakstisku atbildi, lūdzu norādiet arī savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

Iesniedziet priekšlikumu, ja:

Jums ir idejas, kā uzlabot mūsu darbu. Pastāstiet mums par to!

Priecāsimies saņemt pateicību, ja:

 • jūtaties apmierināti ar saņemto pakalpojumu;
 • esat saņēmuši laipnu un labu attieksmi no mūsu darbiniekiem;
 • mēs kaut ko esam izdarījuši labi – lūdzu, pastāstiet mums par to, jo tas palīdz veicināt labos darbus!

Sūdzības, priekšlikumus vai pateicības Jūs varat iesniegt:

 • Aizpildot anketu.
 • Klātienē, nosūtot pa pastu vai piezvanot pa tālruni uz konkrēto struktūrvienību vai pakalpojuma sniegšanas vietu, ar kuras darbību esat saskāries/-usies. Asociācijas  struktūrvienību un pakalpojumu sniegšanas vietu kontaktus varat atrast mūsu mājas lapas sadaļā Kontakti.
 • Elektroniski nosūtot uz Asociācijas nacionālā biroja e-pasta adresi: birojs@sosbca.lv  vai piezvanot pa tālruni: 67378353.

Elektroniski vai pa pastu sūtītā atsauksmē  lūdzam norādīt:

 1. Jūsu vārdu, uzvārdu. Ja vēlaties, varat palikt anonīms/- a.
 2. Kādu atsauksmi vēlaties iesniegt: sūdzību, priekšlikumu, pateicību.
 3. Lūdzu izklāstiet notikušā faktus.
 4. Ja iesniedzat sūdzību, pastāstiet, kā jūs vēlētos, lai situācija tiktu risināta.
 5. Jūsu kontaktinformācija, ja vēlaties saņemt no mums atgriezenisko saikni.

Kas notiks pēc jūsu sūdzības, priekšlikuma vai pateicības saņemšanas?

 1. Jūsu sūdzība, priekšlikums vai pateicība tiks reģistrēta:  
  • Mutiski, rakstveidā vai elektroniski saņemtos iesniegumus reģistrē konkrētās struktūrvienības sūdzību un priekšlikumu reģistrā, kas glabājas pie konkrētās struktūrvienības vadītāja.
  • Mutvārdos izteiktu iesniegumu noformē rakstveidā iesnieguma saņēmējs; kopiju izsniedzot sūdzības iesniedzējam.
 2. Jūsu iesniegums tiks izskatīts:
  • Sūdzība vai priekšlikums tiks izskatīta 10 darba dienu laikā, un Jums tiks sniegta rakstiska atbilde. Par to ir atbildīgs struktūrvienības vadītājs. Ja sūdzība iesniegta anonīmi, rakstiska atbilde sniegta netiks, bet tiks izmeklēti sūdzībā minētie apstākļi.
  • Lai iegūtu papildus informāciju, ar Jums sūdzības izskatīšanas laikā var sazināties.
  • Par saņemto pateicību tiks informēti darbinieki, kuriem pateicība izteikta.    
 3. Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi:
  • Jūs varat atkārtoti sniegt sūdzību nākošajā organizācijas līmenī (nacionālajā birojā vai padomē). Asociācijas organogrammu varat atrast šeit:
  • Sūdzībā norādiet iemeslus, kāpēc neesat apmierināti ar sūdzības izskatīšanu.
  • Sūdzība tiks izskatīta 10 darba dienu laikā, un Jums tiks sniegta rakstiska atbilde.
 4. Sūdzību izskatīšanas pamatprincipi:
  • Sūdzības izskatīšanas laikā ir jānodrošina konfidencialitāte un jāciena sūdzības izskatīšanā iesaistīto personu privātums.
  • Saņemto sūdzību neizskata tas pats darbinieks, par kura rīcību sūdzība saņemta. Ja sūdzība iesniegta par struktūrvienības vadītāju, to izskata organizācijas nākošajā augstākā līmenī.
  • Sūdzības izskatīšanā tiek ievērota objektivitāte un neitralitāte.
  • Sūdzība jāizskata noteiktajā laikā. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams papildus laiks, par to jāinformē sūdzības iesniedzējs un jāpamato termiņa pagarinājuma iemesls.