Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Aicinām pieteikties jaunas audžuģimenes un atbalstīt esošās!

Ziņas datums
2. maijs, 2024
Tuvojoties Mātes dienai, aicinām ģimenes kļūt par audžuģimenēm, kā arī sniegt atbalstu jau esošajām audžuģimenēm. Pēdējo piecu gadu laikā divkārt samazinājies to ģimeņu skaits, kas gada laikā iegūst audžuģimenes statusu. Tāpat samazinājies arī to audžuģimeņu skaits, kuras uzņem bērnus. Savukārt to bērnu skaits, kuru vecākiem tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, saglabājas nemainīgi liels. 

Par audžuģimeņu trūkumu liecina gan statistikas dati, gan jomas speciālistu – bāriņtiesu, sociālo dienestu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru speciālistu ikdienas novērojumi. Rezultātā bērni, kuru vecākiem atņemtas aizgādības tiesības, ilgstoši uzturas krīzes centros vai nonāk ārpusģimenes aprūpes institūcijās.

Tādēļ aicinām ģimenes apsvērt iespēju kļūt par audžuģimenēm bērniem, kuri zaudējuši savu bioloģisko vecāku aizgādību, kā arī atbalstīt ar ziedojumiem ģimenes, kuras jau ir uzņēmušas savā paspārnē bērnus. Vairāk lasi: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/kampanas/web_audzugimene-milestiba

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja stāsta: “Katru dienu mani kolēģi “AIRI vecākiem” ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā saņem tālruņa zvanus un vēstules no bāriņtiesām ar lūgumu atrast ģimenes bērniem, kuru vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības, bet ģimeņu nepietiek. Ar līdzīgu situāciju sastopas arī kolēģi no citiem Latvijas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem. Iemesli, kādēļ audžuģimeņu trūkst ir dažādi, tomēr skaidrs ir viens, akūti ir nepieciešamas jaunas ģimenes, lai bērniem būtu iespēja piedzīvot bērnību drošā, atbalstošā un ģimeniskā vidē.”

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem