Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Aicinām uz apmācībām par bērnu audzināšanu

Ziņas datums
24. februāris, 2021
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri  “AIRI vecākiem” aicina uz četriem dažādiem BEZMAKSAS apmācību kursiem par bērnu audzināšanu. 

Priecājamies par lielo atsaucību, šobrīd pieteikšanās grupām ir NOSLĒGUSIES.

Piedāvājam četrus dažādus apmācību kursus par bērnu audzināšanu vecākiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, jomas speciālistiem un jebkuram interesentam:

 • Bērna pašapziņas veicināšana (8h)
 • Disciplinēšana (8h)
 • Bērna personīgās identitātes veicināšana (8h)
 • Kā labāk saprasties ar bērnu (8h)

Apmācības notiks tiešsaistē,  Zoom platformā; katram kursam - divas dienas pa 4 akadēmiskajām stundām, dalībnieki saņems arī izdales materiālus.

Apmācības ir bez maksas.

Vienas grupas dalībnieku skaits: 12 līdz 16 cilvēki, var pieteikties arī vairāki vienas ģimenes locekļi.

Papildus informācija un pieteikšanās apmācībām: pie Ineses Feceres-Antipinas pa tālruni 26373146 vai e-pastu: inese.fecere@sosbca.lv . Piesakoties lūgums norādīt savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju – tālruni un e-pastu. 
Pieteikšanās gala termiņš: divas darba dienas pirms apmācību uzsākšanās.

Zemāk iespējams iepazīties detalizētāk ar katru apmācību moduli.

 

 • Bērna pašapziņas veicināšana 

  •  bērna paštēls un pašapziņa un tos ietekmējošie faktori. Tiek raksturota saikne starp pašapziņu un uzvedību. Dalībnieki veic aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot spēju novērtēt viņu aprūpē esošo bērnu pašapziņu, kā arī tiek aplūkoti veidi, kā veicināt bērna pašapziņu un pētīta uzvedības nozīme.

Grupu norises datumi, laiks un apmācību vadītāji:
4. un 11. martā no 9:30 līdz 12:30, - 
apmācības vadīs psiholoģe Santa Aboļeviča-Anstrauta kopā ar praktiķi Irinu Čžou
vai
9. un 16. martā no 17:00 līdz 20:00,
apmācības vadīs psiholoģe Agita Soloveiko kopā ar praktiķi Sanitu Strazdiņu.
 

 • Disciplinēšana

  • efektīvas disciplinēšanas mērķi, tiek izskaidrota atšķirība starp disciplinēšanu un sodīšanu un dalībnieki tiek aicināti izvērtēt savas stiprās puses un vajadzības disciplinēšanas jomā. Otrajā daļā tiek pilnveidotas dalībnieku zināšanas un prasmes saistībā ar tādiem paņēmieniem kā paškontroles veicināšana un reaģēšana uz paškontroles trūkumu.

Grupu norises datumi, laiks un apmācību vadītāji:
3. un 10. martā no 15:00 līdz 18:00,
apmācības vadīs sociālā darbiniece ar praktiķa pieredzi Rita Goldmane
vai
4. un 11. martā no 16:30 līdz 19:30,
apmācības vadīs pedagoģe Zane Balode kopā ar praktiķi Daci Soldāni
vai
23. un 30. martā no 13:00 līdz 16:00,
apmācības vadīs sociālā darbiniece Inguna Ziemane kopā ar praktiķi Inetu Dzilnu.

 

 • Bērna personīgās identitātes veicināšana

  • kā kultūra ietekmē bērna uzskatus un redzējumu par sevi; tiek pievērsta uzmanība tam, kā vecāki vai audžuvecāki var palīdzēt bērnam izprast viņa dzīvi – pagātni, tagadni un nākotni. Dalībnieki praktiski mācās, kā ar bērniem runāt par sensitīviem jautājumiem un kā identificēt un dokumentēt bērna dzīvesstāsta pozitīvos aspektus.

Grupu norises datumi, laiks un apmācību vadītāji:
9. un 16. martā no 16:00 līdz 19:00,
apmācības vadīs pedagoģe Kristīne Antmane kopā ar praktiķi Ivetu Būdenieci
vai
20. un 27. martā no 10:00 līdz 13:00,
apmācības vadīs sociālā darbiniece Guna Eiermane kopā ar praktiķi Ivetu Fībigu.

 

 • Kā labāk saprasties ar bērnu

  • nodarbībās tiek stiprinātas un pilnveidotas dalībnieku saskarsmes prasmes. Dalībnieki aplūko komunikāciju no savas personīgās pieredzes skatpunkta, identificē iespējamos šķēršļus un izvērtē veidus, kā sekmēt efektīvu komunikāciju un kļūt par aktīvu, ieinteresētu klausītāju. Apmācībās tiek apzināti veidi, kā audžuvecāki var iedrošināt bērnus runāt ar viņiem, kā arī tiek sniegta iespēja praktiski pielietot reflektīvās klausīšanās un jautājumu uzdošanas prasmes.

Grupu norises datumi, laiks un apmācību vadītāji:

4. un 11. martā no 16:00 līdz 19:00,
apmācības vadīs psiholoģe Marta Kubliņa kopā ar praktiķi Indru Leju
vai
18. un 25. martā no 14:00 līdz 17:00,
apmācības vadīs sociālā darbiniece Santa Everte kopā ar praktiķi Inesi Šēperi.
 

Apmācību vadītāji ir speciāli apmācīti darbam ar šo programmu un strādā pāri.

Apmācību beidzot, dalībnieki saņems Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Izglītības un kompetences centra apliecinājumu par programmas apguvi 8 akadēmisko stundu apjomā.

Uz tikšanos apmācībās!

AIRI vecākiem (jeb Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem) ir starptautiski atzīta un uz pierādījumiem balstīta audžuvecāku (aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju) izvērtēšanas, sagatavošanas un izglītošanas programma, kurā iespējams apgūt daudz katram vecākam svarīgu un noderīgu zināšanu!

Vairāk informācijas par AIRI vecākiem programmu šeit.

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem