Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Aicinām uz apmācībām topošās audžuģimenes un adoptētājus.

Ziņas datums
28. jūlijs, 2022
Aicinām topošos audžuvecākus un adoptētājus no visas Latvijas pieteikties uz tiešsaistes "AIRI vecākiem" apmācībām, kas sāksies 13.septembrī. Nodarbības notiks ZOOM platformā, no plkst. 17.30 līdz 21:00, kopā desmit nodarbības. Apmācībās iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Katrs apmācību dalībnieks saņems praktisku un viegli lietojamu rokasgrāmatu. Apmācības vadīs divas pieredzējušas treneres – Zane Balode un Dace Soldāne.

Zane un Dace desmit apmācību lekcijās stāstīs gan par ārpusģimenes aprūpes būtību, gan par dažādajām bērnu attīstības vajadzībām un to, kā tās pamanīt un apmierināt, gan arī par to, cik nozīmīgs ir komandas darbs, audzinot bērnus. Apmācībās iekļautas arī tēmas par ģimenes attiecību stiprināšanas nepieciešamību, kā arī par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir plānot pārmaiņas. Visas šīs tēmas tiks apskatītas, lai apmācību noslēgumā un arī turpmāk uzņemošās ģimenes spētu pieņemt labi pārdomātus un izsvērtus lēmumus, uzņemot un audzinot savās ģimenēs bērnus. Apmācību gaitā ikvienam būs iespēja “uzmērīt uzņemošās ģimenes kurpes”, kā arī paraudzīties uz uzņemšanas procesu no bērnu redzes viedokļa. Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems apliecību par programmas apguvi.

Apmācības sāksies 13. septembrī un ilgs no 17.30 – 21.00 turpmākie apmācību datumi  20.09., 27.09., 04.10., 11.10., 18.10., 25.10., 01.11., 08.11., 15.11.)

Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņems SOS Ģimeņu atbalsta centra  “AIRI vecākiem” apliecību par programmas apguvi.
Pieteikšanās, aizpildot anketu SOS bērnu ciematu mājaslapā: https://www.sosbernuciemati.lv/lv/apmacibas/pieteikties-apmacibam  (ja nevarat atvērt saiti, iekopējiet to interneta pārlūkā).
Pieteikšanās iespējama arī pa e-pastu vai telefonu: e-pasts: airivecakiem@sosbca.lv; tālr. 27774407

Par apmācību programmu AIRI

Starptautiski atzīta apmācību programma adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm “AIRI vecākiem”, kuras pirmā vārda abreviatūra tiek tulkota kā attīstība, informācija, resursi un izglītība vecākiem. SOS Bērnu ciematu asociācija apmācību programmu īsteno kopš 2016. gada, nodrošinot apmācības potenciālajām audžuģimenēm un adoptētājiem no visiem Latvijas reģioniem.

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem