Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Atbalsta centrs “AIRI vecākiem” novados rīko speciālistu tikšanās par savstarpējo sadarbību.

Ziņas datums
13. jūnijs, 2023
Atbalsta centrs “AIRI vecākiem” šogad regulāri rīko tikšanās novados ar vietējo pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu un citiem speciālistiem, lai aktualizētu savstarpējās sadarbības nozīmi ārpusģimenes aprūpes jomā.
 

Arī šī gada pavasarī notikušas klātienes tikšanās Gulbenē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī. Visās tikšanās reizēs lielu atsaucību izrādīja speciālisti, kuru darbs ikdienā saistīts ar bērna, kurš zaudējis vecāku aprūpi, bioloģisko ģimeni, audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem.

Atbalsta centra “AIRI vecākiem” darbinieki tikšanās reizēs sniedza informāciju par pakalpojumiem un atbalstu, kurus ikdienā nodrošina audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem. Iepazīstināja klātesošos ar apkopotiem statistikas datiem par kopējo ģimeņu un sniegto pakalpojumu skaitu visos piecos atbalsta centra punktos, kas atrodas Rīgā, Bauskā, Kuldīgā, Valmierā un Gulbenē. Dalījās ar labās prakses piemēriem, kā arī pārrunāja izaicinājumus savstarpējā sadarbībā starp ģimenēm, atbalsta centru un institūcijām.

Patiesu gandarījumu par šīm tikšanās reizēm izjuta gan atbalsta centrs speciālisti, gan tikšanās reižu dalībnieki. Kopīgajās diskusijās izgaismojās nozīmīgi sadarbības aspekti, stiprinot pārliecību par to, ka starpinstitūciju sadarbība ir bērnu, kuri zaudējuši vecāku aprūpi, interesēs, jo mērķis mums visiem ir kopīgs – mīloša ģimene katram bērna!

Tikšanās reizes iecerēts turpināt arī rudens pusē, iesaistot pēc iespējas vairāk jomas speciālistus un kolēģus no citiem ārpusģimenes atbalsta centriem.

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem