Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Bauskas novadā

Ziņas datums
14. novembris, 2017
Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs turpina darbu un sadarbībā ar novada Sociālo dienestu sniedz palīdzību ģimenēm ar bērniem, kas nokļuvušas sociālā riska situācijā.

Šķiet, nav vairs neviena, kas nebūtu dzirdējis sarežģīto vārdu “deinstitucionalizācija” un nezinātu par šī brīža prioritāti Latvijā – katram bērnam nodrošināt iespēju augt ģimenē. Lai to veicinātu un atbalstītu cilvēkus, kas šādu sirds darbu veic jau šobrīd, Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs ar novada pašvaldības līdzfinansējumu 2018.gada pirmajā pusgadā piedāvā audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem vairākus bezmaksas pakalpojumus (to saņemšanai Sociālā dienesta, Bāriņtiesas vai kādas citas iestādes nosūtījums NAV nepieciešams!). Vēlāk darbosimies ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības grantu shēmas projekta līdzfinansējumu, un mūsu atbalsts būs pieejams arī kaimiņu novados dzīvojošajiem.

Viens no šobrīd piedāvātajiem pakalpojumiem - sociālā darbinieka konsultācijas. Sociālā darbinieka pienākumus (šobrīd gan vēl kā nepilna laika darbu) veic LIENE LAPSA.  “Pašlaik esam ceļa sākumā – iepazīstamies, pamazām “iešūpojamies”, apzinām novadā esošās ģimenes,“  stāsta Liene. “Audžuvecāki, aizbildņi un adoptētāji pie mums var nākt paši – vienojoties par pirmo tikšanos  telefoniski (+371 27880031) vai rakstot e-pastu (liene.lapsa@sosbca.lv) . Informāciju par pieejamo atbalstu ģimenēm cenšamies darīt zināmu arī ar Bāriņtiesas un novada sociālo darbinieku palīdzību. Tagad šķiet, ka lielākais atbalsts vajadzīgs aizbildņiem, lai viņi nejūtas atstumti un aizmirsti. Aizbildņu novadā ir daudz, bet tieši viņiem līdz šim bijis pieejams vismazākais atbalsts un izglītošanās iespējas.” 

Kad sociālā darbiniece ir tikusies ar ģimeni un apzinājusi situāciju,  audžuvecākam, aizbildnim vai adoptētājam var tikt piedāvāts papildus atbalsts - speciālistu individuālās konsultācijas. Profesionālu palīdzību sniegs psiholoģes ĒRIKA PULKSTENE un LĪGA LEPSE, kā arī juriste LĪGA VASIĻAUSKA,  bet nepieciešamības gadījumā mēģināsim piesaistīt arī citus speciālistus. 

Ģimenes tiek aicinātas apgūt perspektīvu, kompetenču pieejā balstītu apmācību programmu “AIRI vecākiem”, kas pazīstama un tiek sekmīgi īstenota daudzās pasaules valstīs. Apmācības (kopā 27 stundas) vada īpaši sertificēti treneri -  psiholoģe ILZE NAUGURAVIČA un SOS mamma DAILA BALCERE. Plašāk par programmu. Pirmā grupa darbu sākusi 6. martā (nodarbības notiek otrdienu pēcpusdienās Īslīces SOS Bērnu ciematā), bet var jau pieteikties nākamajai grupai, kas sāksies maijā.

“Šobrīd nodarbībās piedalās jau esošās audžuģimenes un aizbildņi, bet apmācības ir piemērotas arī tiem, kas vēl tikai apsver šo ideju,” stāsta Liene. “Pirmajā grupas nodarbībā iepazināmies. Katrai mammai ir savs stāsts, bija arī emocijas, diskusijas. Runājām par kompetencēm, kādas nepieciešamas, lai bērnam spētu nodrošināt pilnvērtīgu aprūpi. Tiešām interesanti un vērtīgi,” Liene ir pārliecināta.
Audžuvecāku, aizbildņu un adoptētāju atbalsta komanda savu mājvietu radusi Īslīces SOS Bērnu ciemata telpās (Imantas 1, Īslīce). Vairāk par Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centru. 

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem