Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija aicina pieteikties programmas AIRI vecākiem apmācību vadītāju-treneru apmācībām

Ziņas datums
15. oktobris, 2019
Latvijas SOS Bērnu ciematu aicina pieteikties aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju programmas “AIRI vecākiem” apmācību vadītāju – treneru apmācībām Rīgā, Kuldīgā un Gulbenē. Tiks apmācīti gan jomas profesionāļi, gan praktizējoši audžuvecāki, jo apmācības ierasti vada šāds treneru pāris.

Apmācību vadītāju mācības notiks no 2019. gada novembra līdz 2020. gada jūlijam. Tām var pieteikties gan psiholoģijas, pedagoģijas, sociālā vai kariatīvā darba praktiķi, kuriem ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz trīs gadu pieredze darbā ar šāda veida ģimenēm, gan arī tie, kuri paši vismaz trīs gadus ir audžuģimenes, aizbildņi vai adoptētāji un audzina vairāk nekā vienu bērnu.

Apmācību mērķis ir sagatavot jaunus programmas “AIRI vecākiem” sākotnējās apmācības programmas vadītājus – trenerus, jo ir audzis pieprasījums pēc šīm apmācībām visā Latvijā.

Šīs apmācības vadīs jau pieredzējuši “AIRI vecākiem” treneru pāri: Rīgā mācības vadīs psiholoģe Irina Kaminska un praktiķe Inga Kurme, Kuldīgā psiholoģe Inga Rutule un praktiķe Inese Fecere-Antipina, bet Gulbenē psiholoģe Dace Beināre un praktiķe Iveta Kupča. Apmācību vadītāji strādās starptautiskā programmas vadītāja no Nīderlandes Rob van Pagée vadībā.

Apmācības notiks laika posmā no 2019. gada novembra līdz 2020. jūlijam, iekļaujot gan vairākas 2-3 dienu ilgas apmācību sesijas, gan arī praksi – apmācību vadīšanu prakses grupai. Katram dalībniekam paredzētas arī individuālas tikšanās ar vismaz divām ģimenēm, lai iemācītos novērtēt potenciālos audžuvecākus. Apmācības dalībniekiem tiks nodrošinātas bez maksas, bet obligāts nosacījums – dalība visās nodarbībās, prakse.

Katrs no apmācību dalībniekiem* saņems speciālu apmācību vadītāja rokasgrāmatu, kā arī citus materiālus nodarbību vadīšanai: dalībnieku grāmatu, video materiālus, filmas, prezentāciju, kas ļaus labāk izprast apmācību tematiku.

Sekmīgi pabeidzot apmācības, dalībniekiem būs iespēja iegūt starptautiski atzītu sertifikātu, kas apliecinās zināšanas un prasmes vadīt “AIRI vecākiem” sākotnējās apmācības programmu, kā arī tiesības vadīt valsts apstiprinātas apmācības topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem. 

Lai pieteiktos potenciālo “AIRI vecākiem” treneru apmācībām, lūgums nosūtīt CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: inese.fecere@sosbca.lv līdz 2019. gada 10. novembrim (ieskaitot). Sazināsimies ar pretendentiem, kas tālāk tiks aicināti uz individuālu sarunu.

Tā kā saskaņā ar apmācību metodiku apmācību vadītāji strādā pāros, ieteikums pieteikties  kā pārim (īpaši attiecas uz apmācību vadītājiem, kas piesakās no reģioniem).

Par programmu “AIRI vecākiem”

“AIRI vecākiem” ir audžuvecāku (aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju) izvērtēšanas, sagatavošanas un izglītošanas programma. Tās ietvaros tiek nodrošināta arī audžuvecāku tālākizglītība, specializācija un pilnveidošanās.

“AIRI vecākiem” programma ir izstrādāta ASV 90. gadu sākumā. Tās izstrāde ilga vairākus gadus un tajā piedalījās 14 ASV štatu bērnu tiesību aizsardzības organizācijas, vairākas audžuvecāku apvienības, nacionālie resursu centri, kā arī vairākas universitātes un koledžas.

Starptautiskā vidē programma ir atpazīstama ar anglisko nosaukumu “PRIDE” (saīsinājums no angļu valodas vārdiem Parent Recourses for Information, Development and Education), kas latviski tulkota kā “AIRI vecākiem” jeb tulkojumā no angļu valodas  Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem. “AIRI vecākiem” ir pārbaudīta, zinātniski pamatota un uz pierādījumiem balstīta apmācību  programma, pēc kuras mācās audžuvecāki vairāk nekā 25 valstīs, tajā skaitā lielākajā daļā ES valstu.

2014. gadā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija iegādājās PRIDE programmas licenci kā papildus resursu Latvijas ārpusģimenes aprūpes stiprināšanai. 2016. gadā Asociācija sagatavoja 22 apmācību vadītājus starptautiski atzīta PRIDE programmas trenera Rob van Pagée vadībā. Rob van Pagée ir audžuģimeņu aprūpes speciālists, vadošais treneris un vadījis PRIDE apmācību programmas ieviešanu daudzās Eiropas valstīs.

* Ar katru apmācību dalībnieku SOS Bērnu ciematu asociācija kā oficiālais PRIDE licences īpašnieks (pamats 26.12.2014. noslēgtais līgums starp Amerikas Bērnu labklājības līgu un Latvijas SOS  Bērnu ciematu asociāciju par PRIDE modeļa ieviešanu) slēgs vienošanos par dalību šajās apmācībās, turpmāko sadarbību un iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu pēc apmācībām, abu pušu savstarpējo atbildību, tiesībām un pienākumiem.

Papildu informācija:
Inese Fecere-Antipina,
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programmas “AIRI vecākiem” koordinatore
T. 26373146
E. inese.fecere@sosbca.lv

Papildus informācija

www.airivecakiem.lv

https://www.facebook.com/sosbernuciemati/

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem