Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Par atbalstu Sociālo darbinieku biedrības paustajai nostājai un labklājības ministres demisijas pieprasījumu.

Ziņas datums
5. novembris, 2020
Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk - Asociācija) pievienojas Sociālo darbinieku biedrības aicinājumam apturēt Labklājības ministrijas ieceri uzlikt pašvaldību sociālajiem dienestiem ar sociālo darbu nesaistītu funkciju - izvērtēšanu, vai pašnodarbinātais kvalificējas minimālajām obligātajām nodokļu iemaksām. Asociācija pilnībā pievienojas Sociālo darbinieku biedrības vēstulē valsts augstākajām amatpersonām paustajai nostājai un redzējumam un atbalsta labklājības ministres Ramonas Petravičas demisijas pieprasījumu.

Asociācija jau vairākus gadus, pildot valsts un pašvaldību deleģētās funkcijas, nodrošina sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Savā ikdienas darbā mēs skaidri redzam, cik katastrofāli sociālā darba sektorā trūkst cilvēkresursu un ar cik lielām grūtībām saskaras daudzas Latvijas pašvaldības, nodrošinot jau šobrīd normatīvajā regulējumā noteiktās sociālā dienesta funkcijas. Sociālie darbinieki pamet darbu sociālajos dienestos lielās darba slodzes, zemā atalgojuma un augstā profesionālās izdegšanas riska dēļ. Labklājības ministrijai būtu jāpārzina sociālā darba nozare, tās grūtības un izaicinājumi un jāstrādā, lai rastu risinājumus nozares atbalstam un stiprināšanai. Taču šobrīd virzītie Labklājības ministrijas priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (Nr.833/Lp13) liecina par pretējo – labklājības ministre tuvredzīgi, neieklausoties nozari pārstāvošo profesionāļu viedoklī, virza jau tā pārslogoto sociālā atbalsta sistēmu vēl vairāk degradējošu iniciatīvu - uzlikt sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem pašnodarbināto nodokļu nomaksas kontroles funkciju.
Labklājības un Finanšu ministrijām nenāktu par ļaunu atcerēties latviešu tautas gudrību, kas vēsta, ka nevajag jaukt kopā putru ar kāpostiem. Labklājības ministrijas virzīto priekšlikumu kontekstā runājot - nevajag sociālajiem darbiniekiem uzlikt viņiem svešo Valsts ieņēmumu dienesta inspektoru pienākumu. Gan VID, gan pašvaldību sociālajos dienestos strādā profesionāļi ar savai darbības sfērai atbilstošu izglītību, kvalifikāciju, motivāciju un aicinājumu. Ne velti valstī ir noteikta skaidra iestāžu funkciju un atbildību sadale - sociālie darbinieki sniedz sociālo atbalstu, savukārt nodokļu inspektori kontrolē nodokļu nomaksu. Arī tad, ja pašnodarbināto nodokļu nomaksas veicināšana vismaz minimālo obligāto iemaksu apmērā publiski tiek pasniegta kā sociālais atbalsts un tāpēc nodota sociālo dienestu atbildības sfērā, tā vienalga pēc savas būtības paliek nodokļu nomaksas kontrole tikai sociālo darbinieku rokām veikta. Finanšu ministrijas padotībā esošā VID nespēja efektīvi pildīt savas funkcijas nevar būt iemesls funkciju un atbildības pārdalei, radot būtisku papildus slodzi sociālajai jomai un tajā strādājošajiem. Sociālā joma šobrīd nevar atļauties nepārdomātus eksperimentus ar papildu funkcijām sociālajiem darbiniekiem! Tādēļ Asociācija solidarizējas ar Sociālo darbinieku biedrību un sociālajā jomā strādājošajiem, lai nepieļautu sociālā atbalsta sistēmas devalvēšanu un jau tāpat ierobežoto cilvēkresursu novirzīšanu nodokļu nomaksas kontrolei, tādējādi atņemot tik ļoti nepieciešamos resursus tiem cilvēkiem un ģimenēm, kam tie patiešām ir nepieciešami.

Ar cieņu
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem