Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Starptautiskā SOS bērnu ciematu organizācija reaģē uz ziņojumiem par pārkāpumiem bērnu tiesību un pārvaldības jomās

Ziņas datums
6. maijs, 2021
Starptautiskā SOS bērnu ciematu organizācija ir pasūtījusi un saņēmusi neatkarīgus ārējos ziņojumus par bērnu tiesību pārkāpumu gadījumiem atsevišķās organizācijas dalībvalstīs aizvadītajos gados, kā arī pārkāpumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību, korupciju u.c. iekšējo politiku un standartu pārkāpumiem.

Lai reaģētu uz ziņojumos minētajiem pārkāpumiem un uzlabotu bērnu tiesību un pārvaldības jomu darbību, starptautiskās SOS bērnu ciematu organizācijas Senāts 29.04. nolēma izveidot neatkarīgu speciālo komisiju ziņojumā minēto faktu izmeklēšanai. Lai uzlabotu bērnu tiesību ievērošanu un uzraudzību, papildus speciālās komisijas izveidei, organizācijā tiks izveidota ombudu sistēma bērnu un jauniešu atbalstam, kā arī atbalsta fonds no bērnu tiesību pārkāpumiem cietušajiem bērniem un jauniešiem un citiem, kas cietuši no vardarbības. Organizācijas mērķis ir panākt ātru pagātnes notikumu izmeklēšanu, lai tie nemestu ēnu uz darbiniekiem, kas šobrīd turpina godprātīgi strādāt, lai palīdzētu bērniem.

Mums ir žēl, ka SOS bērnu ciematu organizācijas ietvaros atsevišķās valstīs ir bijušas problēmas ar labu pārvaldību un bērnu drošības incidentiem. Mūsu organizācijas mērķis ir pasargāt bērnus un jauniešu, radot viņiem drošu un ģimenisku vidi. Tādēļ esam ļoti apbēdināti par ikvienu gadījumu, kur bērnu tiesības uz drošību un aizsardzību nav tikušas nodrošinātas. Mēs ceram, ka vēsturisko gadījumu izmeklēšana būs ātra un efektīva, un ļaus organizācijai un tās darbiniekiem gūt vērtīgas mācības un uzlabot pastāvošos procesus.

Jautājumu gadījumā par starptautiskās SOS bērnu ciematu organizācijas reakciju uz pārkāpumiem bērnu tiesību un pārvaldības jomā, aicinām sazināties ar:

Joel Feyerherm (joel.feyerherm@sos-kd.org),
komunikāciju padomnieks,
Starptautiskā SOS bērnu ciematu organizācija, Insbruka.

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem