Ziedot
Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā bērniem ir dota iespēja bez maksas saņemt vairāku veidu rehabilitācijas pakalpojumus.

Ziņas datums
1. maijs, 2018
Valmierā 2018.gada sākums iezīmējies ar jaunām iespējām pakalpojumu saņemšanā ģimenēm ar bērniem. Daudzas ģimenes īpaši gaidīja sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ko tagad ir iespēja saņemt, pateicoties Vidzemes plānošanas reģiona projektam ”Vidzeme iekļauj“

Sākotnēji projektā tika veikta visu reģionā dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte) vajadzību izvērtēšana, lai katram individuāli sastādītu plānu bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Un nu šādus pakalpojumus nodrošinām arī Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā! Šobrīd ir noslēgta vienošanās ar Valmieras pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu pilsētā dzīvojošiem bērniem, un ceram, ka tuvākā laikā tie būs pieejami arī citās pašvaldībās dzīvojošām ģimenēm.

Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā bērniem ir dota iespēja bez maksas saņemt vairāku veidu rehabilitācijas pakalpojumus.  Kopš 2018.gada februāra ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes izsniegtu nosūtījumu bērni ar funkcionāliem traucējumiem var apgūt 10 nodarbību ciklu pie Montesori terapeita, piedalīties kanisterapijas nodarbībās, apmeklēt smilšu terapijas un mūzikas terapijas nodarbības. Pašvaldībām ir iespēja slēgt vienošanos ar Valmieras SOS ģimeņu centru arī par audiologopēda, reitterapeita un mākslas terapeita konsultāciju sniegšanu bērniem.

"Ar daudziem vecākiem un bērniem sadarbību esam uzsākuši jau daudz agrāk, pirms vairākiem gadiem, kad Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centrā bez maksas bija iespēja saņemt logopēda konsultācijas un piedalīties Montesori terapijas nodarbībās, tādēļ ģimenes ļoti pozitīvi novērtē iespēju saņemt palīdzību pie jau zināma speciālista. Bērni un vecāki ir priecīgi arī par jaunajām iespējām, īpaši par pakalpojumiem ar dzīvnieku klātbūtni, kādas ir kanisterapijas un reitterapijas nodarbības." Agita Dreiblate, Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centra vaditāja.

Visus minētos pakalpojumus ģimenēm ir iespēja turpināt saņemt arī par maksu pēc minēto 10 bezmaksas nodarbību apmeklēšanas. Maksas pakalpojumi pieejami visām ģimenēm ar bērniem, neatkarīgi no bērnu veselības un attīstības grūtībām, taču iesakām tos iepriekš saskaņot ar savu ģimenes ārstu.

Spiediet uz šīs aktīvās saites, ja vēlaties uzzināt vairāk par Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Atpakaļ pie visiem jaunumiem

Pieteikties jaunumiem