Ziedot
Atgriezties

Bērnu tiesības un bērnu tiesību pieejas ieviešana ikdienas darbā ārpusģimenes aprūpes iestādēs

informācija sekos

Saziņai

Plašāku informāciju par visām programmām jūs varat iegūt, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa telefonu Lindai Zīvertei +371 29101227 vai Ivitai Puķītei +37126682721