Ziedot

SOS Ģimeņu atbalsta centrs “AIRI vecākiem” uzsāk grupu komplektēšanu aizbildņu apmācības. Apmācības būs bez maksas un tiks uzsāktas nokomplektējot grupu no 7-15 dalībniekiem. Tās noritēs pēc valsts apstiprinātas apmācību programmas.  Apmācību apjoms – 56 akadēmiskās stundas.

Lūdzam pieteikties uz apmācībām e-pastā: airivecakiem@sosbca.lv vai zvanot pa tālrunii: 27774407

Detalizēta informācija par programmu, norises vietām un laikiem sekos drīzumā. Visi interesenti, kas būs pieteikušies, tiks informēti individuāli.