Ziedot
Atgriezties

SOS Vecāku akadēmijas lekciju video ieraksti

2021.g. 22.aprīlis:  "Kāpēc mans bērns mani neklausa? Temperaments - dāvana, kuru neizvēlas".

Lekciju vada Rita Goldmane, sociālā darba maģistre ar 15 gadu praktiskā darba pieredzi, sertificēta supervizore, vecāku apmācību programmu “AIRI vecākiem”, “Bērnu emocionālā audzināšana”, “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” un “Vecāku izglītības programma” vadītāja/trenere, trīs dēlu mamma un ome brīnišķīgai mazmeitiņai.

Bieži vien vecāki, kuriem ir vairāk nekā viens bērns, mēdz dalīties par to, cik atšķirīgi mēdz būt viņu bērni, lai gan ir auguši vienā un tai pašā vidē, piedzīvojot vienu un to pašu tuvāko ģimenes locekļu audzināšanu, mīlestību un visu citu. Un tomēr viņi mēdz būt tik atšķirīgi! Kāpēc tā? Tāpēc, ka, piedzimstot, katrs saņemam unikālu dāvanu, kuru neizvēlamies - temperamentu.

Temperaments ir mūsu nervu sistēmas darbības veids, tās ir katra cilvēka individuālās, ģenētiski noteiktās atšķirības, uz kā pamata vēlāk mijiedarbībā ar apkārtējo vidi veidojas rakstura iezīmes, skatījums uz pasauli kopumā, un, protams, uzvedība, kas ne vienmēr apmierinās bērna aprūpētājus.

22. aprīļa lekcijā runājām par to, kādas ir temperamenta iezīmes un kā tās var ietekmēt bērna uzvedību. Iespējams, ka šīs lekcijas laikā izdosies saskatīt, ka Jūsu un Jūsu bērna atšķirību pamatā ir tieši dažādi temperamenti, kā arī, ko ar to iesākt.

Jā, brīnumnūjiņas nav un nebūs Bet, pilnveidojot un strukturējot savu izpratni par to, kāpēc mums ar bērnu notiek tieši tā, kā notiek, ir iespējams izprast savas emocijas - vilšanos, bažas par to, ka varbūt neesam pietiekoši labi vecāki u.tml. Labāk izprotot, kāpēc ir tā, kā ir, mums rodas iespēja paskatīties ar dziļāku empātiju un līdzjūtību gan uz savu bērnu, gan uz sevi pašu, un līdz ar to iejūtīgākā veidā pret visām iesaistītajām pusēm meklēt jaunus ceļus, kā sadarboties un veicināt to potenciālu, ko bērns ir saņēmis dāvanā piedzimstot.

2021.g.13.maijs. "Vai no pusaudžu vecuma ir jābaidās, un kā tam sagatavoties?"

Lekcijā runājām par to, kas notiek ar bērnu pirmspusaudžu un pusaudžu vecumposmā. Apskatījām trīs līmeņus, kuros notiek attīstība - ķermenis, sociālā vide, psiholoģiskais stāvoklis. Ko mēs kā vecāki varam darīt, lai nodrošinātu pusaudža pamatvajadzības un veicinātu viņu pašnoteikšanos. Kāda ir vecāka loma pusaudža identitātes meklējumos. Apskatījām riska faktorus un mēģinājām atšķirt signālus, par ko mums kā vecākiem būtu jāuztraucas un kādas pazīmes liecina, kad nepieciešama profesionāļu palīdzība. Meklējām atbildes uz to, kā saglabāt veiksmīgu komunikāciju ar pusaudzi. Lektore Guna Garokalna Bihela, sociālā daba maģistre, pēdējos 15 gadus strādā ar pusaudžiem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts. Supervīzē profesionāļus, kuri strādā ar bērniem un pusaudžiem. Vada dažādas apmācības un treniņus, piemēram, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programmu „Kā sagatavot jauniešus patstāvīgai dzīvei pēc institucionālās aprūpes“.

 

2021.g. 27.maijs. Pusaudžu realitāte un vecāku realitāte - vai tās iespējams apvienot?

 

Lekcijā runājām par to, kas notiek ar bērnu pirms-pusaudžu un pusaudžu vecumposmā. Apskatījām trīs līmeņus, kuros notiek attīstība - ķermenis, sociālā vide, psiholoģiskais stāvoklis. Ko mēs kā vecāki varam darīt, lai nodrošinātu pusaudža pamatvajadzības un veicinātu viņu pašnoteikšanos. Kāda ir vecāka loma pusaudža identitātes meklējumos. Apskatījām riska faktorus un mēģinājām atšķirt signālus, par ko mums kā vecākiem būtu jāuztraucas un kādas pazīmes liecina, kad nepieciešama profesionāļu palīdzība. Meklējām atbildes uz to, kā saglabāt veiksmīgu komunikāciju ar pusaudzi. Lektore Guna Garokalna Bihela.

2021.gada 4.novembris. "Bērna emocionālā inteliģence: kas tas ir un kā to attīstīt?

Pastāv kāds bērnu uzvedības veids, kas vecākos lielākoties izraisa negatīvu emociju vētru - izbrīnu, kaunu, dusmas, bezspēcību. Tā ir dažāda veida agresīva uzvedība. Mazākā vecumā tā varētu būt sišana, košana, kliegšana, mantu plēšana, mēles (un citu nepieklājīgu žestu) rādīšana u.c.. Lielākā vecumā var pievienoties lamāšanās. Protams, šādai uzvedībai parasti visos gadījumos nebūs viens cēlonis, tāpēc šodien piedāvājam parunāt par vienu no tiem - nepieņemama bērna uzvedība kā negatīvo emociju atreaģēšanas veids.

Lekcijā runājam par šādiem aspektiem: Kā darbojas cilvēka emocijas, kādi ir to uzdevumi? Kā notiek bērna galvas smadzeņu nobriešanas process un kā tas ietekmē bērna spējas kontrolēt emocijas? Kā veicināt bērna emocionālo inteliģenci un emocionālās paškontroles spējas dažādos vecumposmos? Lekciju vada Rita Goldmane, sociālā darba maģistre ar 15 gadu praktiskā darba pieredzi, sertificēta supervizore, vecāku apmācību programmu “AIRI vecākiem”, “Bērnu emocionālā audzināšana”, “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” un “Vecāku izglītības programma” vadītāja/trenere, trīs dēlu mamma un ome brīnišķīgai mazmeitiņai.